Wersja archiwalna serwisu dostępna jest pod adresem http://www.canea-new.home.pl/gminagronowo.pl/

Pozostałe aktualności

Szczepienie przeciw wirusowi HPV

  • 10-06-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt „Szczepienia przeciwko wirusowi HPV” o numerze RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/20 jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 
 
Celem projektu „Szczepienia przeciwko wirusowi HPV” jest zabezpieczenie 580 dziewczynek w wieku 11-13 lat, szczepionką przeciwko HPV i objęcie 16 200 osób działaniami edukacyjnymi dotyczącymi zachorowalności na raka szyjki macicy, sromu, pochwy, odbytu oraz brodawek narządów płciowych.
Działania wskazane w projekcie będą realizowane do 31.12.2022.
W projekcie mogą wziąć udział osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz zamieszkujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w powiatach braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki oraz miasto Elbląg.
 

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją