Wersja archiwalna serwisu dostępna jest pod adresem http://www.canea-new.home.pl/gminagronowo.pl/

Pozostałe aktualności

Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze

  • 10-06-2021
W Gronowie Elbląskim przy ulicy Osiedlowej 6 i w Jegłowniku przy ulicy Nogatu 15 prowadzone są zajęcia profilaktyczno-wychowawcze z elementami socjoterapii. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowane Panie Małgorzatę Jabłońską i Katarzynę Dziura. Środki na zajęcia pochodzą z budżetu gminy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Najważniejszym celem jest miła i życzliwa atmosfera, akceptacja każdej osoby taką jaka jest, podkreślanie mocnych stron. Obecnie trwają prace nad prawidłowym, zbilansowanym żywieniem - dzieci same przyrządzają potrawy, np. sałatki warzywno-owocowe, koktajle energetyczne. Ważnym jest również dbanie o rozwój emocjonalny, zajęcia mają formę pracy w zespołach oraz warsztatów plastycznych. Dzieci i młodzież uczą się wykonywać kartki okazjonalne, samodzielnie tworzą karty z życzeniami, wianki świąteczne, wyrażając to co czują, często tańczą, aby odreagować napięcia emocjonalne. Stosowane na zajęciach metody oraz techniki pozwalają uczestnikom na przyswajanie pozytywnych wzorców zachowań i trenowanie umiejętności społecznych. Każde zajęcia zawierają element profilaktyki uzależnień.
                                                                                                                             GKRPA w Gronowie Elbląskim
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

11Galeria zdjęć: szkola 1

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją