Wersja archiwalna serwisu dostępna jest pod adresem http://www.canea-new.home.pl/gminagronowo.pl/

Pozostałe aktualności

Realizacja projektu Zdalna Szkoła + przez Gminę Gronowo Elbląskie

  • 24-07-2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Realizacja projektu Zdalna Szkoła +
          przez Gminę Gronowo Elbląskie
W ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła +” Gmina Gronowo Elbląskie zakupiła 16 komputerów przenośnych za kwotę 50.598,85 PLN w całości sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu dofinansowanego z UE wynosi 55.000.00 zł.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.
Komputery przekazano dyrektorom szkół dla, których Gmina Gronowo Elbląskie jest organem prowadzącym w celu udostępnienia ich do realizacji podstawy programowej w formie zdalnego nauczania.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją