Wersja archiwalna serwisu dostępna jest pod adresem http://www.canea-new.home.pl/gminagronowo.pl/

Pozostałe aktualności

BIOODPADY

  • 28-07-2020

Gospodarowanie odpadami - Bioodpady

 
     WAŻNA INFORMACJA!
 
 
Mieszkańcy, którzy zadeklarowali w deklaracjach o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
, iż posiadają kompostownik przydomowy nie mogą wystawiać worków z bioodpadami przy odbiorze odpadów komunalnych.
W przypadku, gdy worki z bioodpadami zostaną wystawione, pracownicy firmy odbierającej odpady, ich nie odbiorą.
Jednocześnie informujemy, że w każdym momencie mieszkańcy mają prawo zmienić deklarację i zrezygnować z kompostownika. Wówczas worki na bioodpady będą ponownie odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją