Gmina Gronowo Elbląskie
Dzisiaj jest...Saturday, 20 July 2019
Imieniny: Czeslawa Fryderyka
Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Russian (CIS)Ukrainian (UA)French (Fr)Svenska (Sverige)Norsk bokmål (Norway)
Gmina Gronowo Elbląskie
Menu
Kalendarium
July 2019
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
24 July 2019 - Wednesday
Święto Policji
15 August 2019 - Thursday
Święto Wojska Polskiego
W dniu 28 marca 2018 roku Rada Gminy Gronowo Elbląskie podjęła uchwały rozpoczynające pracę nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Karczowiska Górne, Wikrowo Jegłownik oraz Gronowo Elbląskie: -UCHWAŁA NR XXXII/290/2018 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 28 marca 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gronowo Elbląskie w miejscowości Gronowo Elbląskie, -UCHWAŁA NR XXXII/291/2018 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 28 marca 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gronowo Elbląskie w miejscowości Jegłownik, -UCHWAŁA NR XXXII/292/2018 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 28 marca 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gronowo Elbląskie w miejscowości Karczowiska Górne, -UCHWAŁA NR XXXII/293/2018 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 28 marca 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gronowo Elbląskie w miejscowości Wikrowo,

PostHeaderIcon Informacja o nowym projekcie realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim

There are no translations available.

informacja_GOPS_18.01.2011

 

PostHeaderIcon INWESTYCJE GMINNE ZREALIZOWANE W V KADENCJI, W LATACH 2006 – 2010

There are no translations available.

Inwestycje sportowe:

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”
w Jegłowniku. Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków unijnych w ramach Programu, oś, 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata 2007 – 2013.

orlik3

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 1 032 965,92 zł. W ramach powyższego działania została przyznana pomoc w wysokości z funduszy unijnych 401 753,00 zł, około 500.000 zł od Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 100.000 zł od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego co stanowi około 97% wartości inwestycji.


orlik2

Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Gronowie Elbląskim, której wartość całkowita wyniosła 2 414 368, 39 zł. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszu Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wartość kwoty dofinansowania to 487 000, 00 zł, co stanowi około 22% wartości inwestycji.

hala1

 

Inwestycje rekreacyjne:

1. Rozbudowa placu zabaw w Gronowie Elbląskim, której koszt wyniósł 24 484, 18 zł, ponadto zainstalowano nowe zestawy zabawowe w miejscowościach: Rozgart, Karczowiska Górne, Nogat, Jegłownik, Jasionno, Fiszewo, Oleśno.

pl_zabaw_Gronowo

2. Budowa rekreacyjnej wiaty w miejscowości Jegłownik, której koszt wyniósł
19 907, 37 zł.

nowa_wiata_GOK

 

Inwestycje społeczne:

1. Remont świetlic wiejskich w miejscowościach:

- Oleśno,

- Gronowo Elbląskie,

Powyższe Inwestycje zostały zrealizowane przy współudziale środków unijnych
w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Ponadto dokonano remontu Świetlicy wiejskiej w miejscowości Rozgart. Remont był współfinansowany również ze środków unijnych, tym razem w ramach działania 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi, objętego PROW 2007 - 2013.

2. Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim. Inwestycję wykonano z kostki betonowej typu POLBRUK w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w zakresie działania 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Łączna wartość inwestycji to 76 255, 92 zł.

3. Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Jasionna. Wartość inwestycji wyniosła 31 525, 77 zł.

4. Budowa placu parkingowego przy ulicy Osiedlowej w miejscowości Gronowo Elbląskie, którego wartość wyniosła 113 081, 32 zł.

parking_Gronowo

5. Budowa chodnika dla pieszych wraz z miejscami parkingowymi przy ulicy Gronowskiej w miejscowości Jegłownik. Wartość inwestycji wyniosła 281 389, 43 zł

ul._Gronowska_Jegownik

6. Remont i modernizacja chodnika dla pieszych i nawierzchni ulicy Nogatu w miejscowości Jegłownik.

ulica_i_chodnik_Nogatu_Jegownik

7. Modernizacja placu przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Jegłowniku, której wartość wyniosła 61 652,87 zł.

8. W miejscowości Gronowo Elbląskie dokonano gruntownej modernizacji istniejącego budynku biblioteki w celu stworzenia Centrum Kultury, natomiast w miejscowości Jegłownik wykonano remont filii biblioteki gminnej.

Centrum_Kultury

9. Remont i modernizacja budynku po byłym SKR w Gronowie Elbląskim w celu jego adaptacji do celów mieszkalnych. Wartość inwestycji wyniosła 464 728,15 zł.

Efektywność wykorzystania funduszy unijnych:

Gmina Gronowo Elbląskie została laureatem w rankingu „Europejska Gmina, Europejskie Miasto w województwie warmińsko-mazurskim” za 2008 rok. Gronowo Elbląskie zajęło 5 miejsce spośród wszystkich gmin i miast w naszym województwie, a pierwsze miejsce przypadło dla Szczytna. Kryterium oceny podlegały wszystkie programy pomocowe, których beneficjentami są zarówno władze samorządowe, jak i przedsiębiorstwa, rolnicy i organizacje społeczne. Ranking obejmował zarówno „stare”, jak i „nowe” środki (z unijnego budżetu 2007 – 2013). Ocenione zostały wartości przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców według GUS. Dane pochodziły z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i obejmują umowy podpisane do połowy kwietnia 2009 r. (bez programów przedakcesyjnych). Pominięte zostały niektóre ogólnopolskie projekty drogowe, które trudno przyporządkować poszczególnym jednostkom samorządowym. Organizatorzy rankingu: Dziennik Gazeta Prawna, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Finansów. 

5_miejsce

Informatyzacja Urzędu Gminy:

Dzięki pozyskanym funduszom unijnym Gmina Gronowo Elbląskie przystąpiła do programu: „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej
i świadczenia usług publicznych”. „Informatyzacja Urzędu” była realizowana w ramach Priorytetu
1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
i Priorytetu 3 – Rozwój lokalny, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006. Dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia wyniosło 80% wartości, a wkład Gminy Gronowo Elbląskie wynosił jedynie 17 000,00 zł.

W ramach przedmiotowego projektu udało się pozyskać nowoczesny sprzęt i oprogramowanie (komputery, nowoczesny i wydajny serwer, zintegrowany system obsługi jednostki terytorialnej, BIP, skrzynkę podawczą).

 

PostHeaderIcon Oficjalne otwarcie sali gimnastycznej w Gronowie Elbląskim

There are no translations available.

Otwarcie sali gimnastycznej

Dnia 28 października 2010 roku odbyła się oficjalne otwarcie sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Gronowie Elbląskim. Obiekt ten jest jednym z najlepiej wyposażonych obiektów sportowych w naszym powiecie. Sala została oddana do użytku 1 września 2010.

Budowa trwała przez okres 10 miesięcy. Koszt inwestycji to 2 205 862,05 zł, z czego 22% wartości pochodzi ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

sala_sportowa

Zdjęcia z otwarcia umieszczone zostały w galerii zdjęć

Zdjęcia z budowy sali gimnastycznej umieszczonych jest ba stronie Gimnazjum - http://gge.magik.pl

 

PostHeaderIcon Podziękowanie dla mieszkańców gminy od Starosty Płockiego

There are no translations available.

Podziekowanie_od_Starosty_Plockiego_25.10.2010

 

PostHeaderIcon Inwestycje gminne w miesiącu październik 2010

There are no translations available.

Zakończono budowę chodnika w Jasionnej.

chodnik_jasionna

Zakończono remont dachu na budynku komunalnym w Gajowcu.

Rozpoczęto budowę głównej alei na Cmentarzu Komunalnym w Gronowie Elbląskim.

aleja_cmentarz

Po zakończeniu budowy alei na cmentarzu planowany jest remont chodnika przy ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim.

 

Zakup gablot sołeckich

Zostały zakupione tablice sołeckie dla sołectw Gajowiec, Szopy, Fiszewo, Wikrowo, Jegłownik. Tablice w sposób czytelny będą obrazowały układ miejscowości, numerację budynków oraz wskazywały na najbardziej atrakcyjne miejsca danej wsi.

tablica_soecka_Gajewiec

 

Zmodernizowane place zabaw

W październiku  zakończono doposażanie placów zabaw na terenie Gminy Gronowo Elbląskie. Nowe zestawy zabawowe zainstalowano w miejscowościach: Rozgart, Gronowo Elbląskie, Karczowiska Nogat, Jegłownik, Oleśno oraz Fiszewo, po czym poddano je bardzo ważnym testom przez najważniejszych użytkowników – dzieci. Wszystkie zestawy przeszły testy z powodzeniem!!! Życzymy wszystkim dzieciom korzystającym z wyżej wymienionych obiektów udanej zabawy, a ich rodzicom wielu chwil relaksu.

pl_zabaw_Fiszewo

pl_zabaw_Gronowo

pl_zabaw_Oleno

 

Remonty świetlic wiejskich

Zakończono remonty świetlic wiejskich w miejscowościach: Gronowo Elbląskie oraz Oleśno. Przedmiotowe inwestycje były realizowane z myślą o mieszkańcach wyżej wymienionych miejscowości, którzy będą mogli organizować wspólne imprezy okolicznościowe, co z kolei przyczyni się do podwyższenia współczynnika mobilizacji mieszkańców wsi do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym miejscowości.

Powyższe inwestycje były dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013 dla małych projektów.

swietlica_Oleno

Zakończono również remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rozgart. Inwestycja związana z remontem przedmiotowej świetlicy była objęta dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313, 322, 323 – Odnowa i rozwój wsi, objętego PROW 2007 – 2013.

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy
do realizacji Inwestycji polegającej na Budowie świetlicy wiejskiej w Wikrowie. Powyższe zamierzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013 dla operacji Odnowa
i rozwój wsi
.

 

 

PostHeaderIcon Konkurs "Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy"

There are no translations available.

Szanowni Państwo,


Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza we współpracy z SamorządemWojewództwa Warmińsko - Mazurska oraz Europe Direct Warmia i Mazuryzaprasza Państwa do udziału w V edycji konkursu pn. Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy.
Celem konkursu jestm.in. zebranie unikatowych przepisów kulinarnych w broszurze Smaki Warmii,Mazur oraz Powiśla na stołach Europy, promowanie jedynych w swym rodzajuproduktów żywnościowych, specyficznych dla naszego regionu oraz zachowanieniepowtarzalnych smaków potraw. W 2010 roku organizatorzy zaplanowali trzyfinały subregionalne konkursu:

- w Elblągu - 6.11.2010 r.
- w Ełku - 20.11.2010 r.
- w Szczytnie - 27.11.2010 r.


oraz finał regionalny konkursu w Olsztynie - 4.12.2010r.

Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy województwawarmińsko-mazurskiego - osoby fizyczne, przedsiębiorcy,szkoły oraz organizacje zrzeszające osoby fizyczne, w tym koła gospodyńwiejskich, którzy do dnia 29 października 2010 r. prześlą wypełnione kartyzgłoszenia:
- osoby fizyczne mogą zgłaszać się dokonkursu mailem ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ), faksem (89 535-48-43)oraz listownie (Europe Direct Warmia i Mazury, ul. Lubelska 43A 10-410Olsztyn),
- przedsiębiorstwa i szkoły mogą nadsyłaćzgłoszenia mailem ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ), faksem
(89 521-98-59) orazlistownie (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, BiuroJakości i Znaków Regionalnych, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdująsię na stronach: www.warmia.mazury.pl, www.wmirol.org.pl oraz  www.europe-direct.olsztyn.pl
W załączeniu regulamin oraz karta zgłoszenia.


Z poważaniem

Biuro Stowarzyszenia Łączy Nas KanałElbląski
Lokalna Grupa Działania w Elblągu
ul. Jana Amosa Komeńskiego40
82-300 Elbląg
tel. 0-55 239-49-61

 

PostHeaderIcon Informacja na temat budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gronowo Elbląskie

There are no translations available.

informacja_o_przydomowych_oczeszczalniach_sciekow_15.10.2010
 

PostHeaderIcon Dożynki Gminne 2010

There are no translations available.

W dniu 19 września 2010 odbyły się Dożynki Gminne w miejscowości Gronowo Elbląskie. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12.00 mszą świętą w kościele w Gronowie Elbląskim. Gospodarzem Dożynek był Aleksander Lewicki Wójt Gminy Gronowo Elbląskie, natomiast Starostami Dożynek byli Państwo Teresa i Zygmunt Rychter z Oleśna. Po Mszy Świętej korowód dożynkowy przemaszerował na stadion sportowy, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Wójt uroczyście przywitał przybyłych gości oraz poczęstował wszystkich uczestników dożynkowym chlebem. Obrzędy dożynkowe wzbogaciły występy artystyczne zespołów:

- Orkiestry OSP z Gminy Ostróda,
- dzieci z Przedszkola w Gronowie Elbląskim,
- dzieci z Szkoły Podstawowej w Gronowie Elbląskim,
- młodzieży z Gimnazjum w Gronowie Elbląskim,
- wokalistki Iwony Górskiej,
- Zespołu Ludowego Gronowo Elbląskie,
- Zespołu Pieśni i Tańca

IMG_5823_resize_resize


Na dożynkach zostały wystawione stoiska przez sołectwa Fiszewo i Jasionna, Szkołę Podstawową z Gronowa Elbląskiego oraz Klubu Sportowego „POMOWIEC”.

Spośród odbytych konkursów dożynkowych nagrody zostały rozdane:
- Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy:
1. Gronowo Elbląskie,
2. Jegłownik,
3. Fiszewo,

 

IMG_5861_resize_resize


- Siatkówka :
1. Gronowo Elbląskie,
2. Jasionna.


097_resize_resize

- Bieg w workach:
1. Różany,
2. Fiszewo,
3. Gronowo Elbląskie.


- Turniej sołectw (rzut podkową, strzelanie z wiatrówki, rzut jajkiem, rzut beretem oraz latanie na miotle):
1. Różany,
2. Jasionna,
3. Fiszewo.


Odbyły się także konkursy indywidualne:
- rzut podkową:
1. Sądej Tomasz,
2. Szeremiuk Franciszek,
3. Sokół Krzysztof.


- rzut lotką:
1. Sokół Krzysztof,
2. Kozłowski Krzysztof,
3. Szeremiuk Franciszek
.

- rzut kaloszem:
1. Szeremiuk Franciszek,
2. Kaczmarek Jan,
3. Hofman Hubert.


- kręgle głową kapusty do butelek,
1. Sokół Krzysztof,
2. Prej Jerzy,
3. Kozłowski Krzysztof


- slalom z piłką do 18 lat:
1. Tarczyluk Patryk,
2. Hoppe Bartosz,
3. Jakubowski Kamil.


- slalom z piłką powyżej 18 lat:
1. Lewandowski Łukasz,
2. Zając Maciej,
3. Cybula Damian.


- bieg w workach,
1. Tarczyluk Patryk,
2. Hoppe Bartosz,
3. Gorząch Natalia.


- rzut jajkiem.

W konkursie na najlepszą nalewkę zwyciężcami zostali:
1. Tomasz Anna,
2. Dębowski Donat.


Zwycięzcom wręczono dyplomy i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy oraz sponsorów.
Od godziny 18tej do 22-giej odbyła się zabawa ludowa, którą prowadził zespół Witekband.

W trakcie imprezy można było zwiedzać nowo wybudowaną halę sportową przy Gimnazjum w Gronowie Elbląskim oraz wystawę zdjęć p.n. „I my mamy swoją historię” przygotowaną przez Panią Agnieszkę Marcinkowską.

Wójt Gminy Gronowo Elbląskie składa podziękowania dla Sołectw za trud i poświęcenie związane z przygotowaniem wieńców dożynkowych i stoisk wiejskich, a także dla strażaków OSP z Gronowa Elbląskiego oraz Fiszewa za zabezpieczenie dożynek oraz sponsorów i wszystkich osób bezpośrednio zaangażowanych organizację imprezy.

Więcej zdjęć dostępnych w zakładce galeria
 

PostHeaderIcon About our commune

Gronowo Elbląskie is a commune located in the western part of the Warmińsko-Mazurskie voivodship, between Elbląg and Malbork.
The commune is situated at the junction of Małe Żuławy Malborskie (Minor Malbork Plain) and Żuławy Elbląskie (Elbląg Plain) and is crossed by vital roads and rail routes.
The commune comprises 14 villages with their own councils.
The commune covers an area of km2, including 1 ha of farmlands.
Individual farmers own 6 ha of land.
These farmlands are drained by 11 pump stations.

As of 31 December 2010, the number of permanent residents in the Gronowo Elbląskie commune is 5123.

Population of individual towns and villages:
1. Błotnica – 68
2. Dworki – 102
3. Fiszewo – 273
4. Gajewiec – 66
5. Gronowo Elbląskie – 1620
6. Jasionno – 219
7. Jegłownik – 1212
8. Karczowiska Górne – 239
9. Kopanka Druga – 56
10. Kopanka Pierwsza – 104
11. Mojkowo – 41
12. Nogat – 137
13. Nowy Dwór Elbląski – 136
14. Oleśno – 269
15. Rozgart – 143
16. Różany – 118
17. Szopy – 50
18. Wikrowo – 147
19. Wiktorowo – 123

 

 

mapa

 
Ustawa śmieciowa
Urząd pracy
Teraz gościmy
We have 114 guests online

Valid XHTML 1.0 Transitional

Gmina Gronowo Elbląskie - województwo Warmińsko-Mazurskie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej... To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information