Gmina Gronowo Elbląskie
Dzisiaj jest...czwartek, 25 kwietnia 2019
Imieniny: Marka Jaroslawa
Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Russian (CIS)Ukrainian (UA)French (Fr)Svenska (Sverige)Norsk bokmål (Norway)
Gmina Gronowo Elbląskie
Menu
Kalendarium
kwiecień 2019
N P W Ś C Pt S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
26 kwietnia 2019 - piątek
Dzień Drogowca i Transportowca
4 maja 2019 - sobota
Dzień Strażaka
8 maja 2019 - środa
Dzień Bibliotekarza
16 maja 2019 - czwartek
Dzień Straży Granicznej
W dniu 28 marca 2018 roku Rada Gminy Gronowo Elbląskie podjęła uchwały rozpoczynające pracę nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Karczowiska Górne, Wikrowo Jegłownik oraz Gronowo Elbląskie: -UCHWAŁA NR XXXII/290/2018 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 28 marca 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gronowo Elbląskie w miejscowości Gronowo Elbląskie, -UCHWAŁA NR XXXII/291/2018 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 28 marca 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gronowo Elbląskie w miejscowości Jegłownik, -UCHWAŁA NR XXXII/292/2018 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 28 marca 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gronowo Elbląskie w miejscowości Karczowiska Górne, -UCHWAŁA NR XXXII/293/2018 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 28 marca 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gronowo Elbląskie w miejscowości Wikrowo,

PostHeaderIcon Spotkanie

20 stycznia 2011 r., w Centrum Kultury przy Gimnazjum w Gronowie Elbląskim odbyło się spotkanie osób już działających oraz tych, którzy wyrażają chęć działania w sferze organizacji pozarządowych. Inicjatorem spotkania był Radny Gminy Gronowo Elbląskie – Pan Kamil Józefowski. W spotkaniu uczestniczyli również Wójt Gminy Aleksander Lewicki, Zastępca Wójta Gminy Marek Karaszewski oraz pracownicy urzędu zajmujący się promocją gminy.
Za cel spotkania postawiono nie tylko wzajemne zapoznanie się, ale przede wszystkim podzielenie się informacjami oraz osiągnięciami, co miało przyczynić się do zaszczepienia we wszystkich uczestnikach spotkania chęci współpracy i motywacji do działania na rzecz szeroko rozumianego rozwoju Gminy Gronowo Elbląskie.
Uczestnicy spotkania dzielili się swoimi spostrzeżeniami, wizjami i pomysłami dotyczącymi wielu sfer: od promocji Gminy, poprzez turystykę, na aspektach prospołecznych kończąc. Omawiane były również możliwości organizacji pozarządowych w ubieganiu się o środki finansowe przeznaczone dla tego typu działań.

„Nie tylko liczy się zapał, ale trzeba mieć cele” powiedział jeden z uczestników spotkania – Pan Jacek Lotkowski.

W konsekwencji tego można posłużyć się jakże wymownymi słowami: „Wielkie czyny powstają z wielkich marzeń” (Demostenes).

Wspólnie wysnuto wnioski mówiące o tym, że wszelkie pomysły, a nawet marzenia, przy wspólnym wysiłku, mogą być urzeczywistnione.

Organizację kolejnego spotkania przewiduję się w II dekadzie lutego bieżącego roku, na które to spotkanie zapraszamy osoby chcące się podzielić pomysłami, ideami, spostrzeżeniami oraz doświadczeniami.

20110120201

20110120202

 

PostHeaderIcon 5 lat Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalnej Grupy Działania w Elblągu

Równo 5 lat temu - 18 stycznia 2006 roku podczas Zebrania Założycielskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku 34 osoby fizyczne powołały Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu. Obecnie Stowarzyszenie liczy 81 członków. Efekty wspólnej pracy członków stowarzyszenia prezentowane są na stronie internetowej www.kanal-elblaski-lgd.pl.

Z 5-leciem LGD związany będzie gwiaździsty rajd rowerowy z Elbląga przez Pasłęk, Zalewo, Miłomłyn, Jażdżówki, Iławę do Kisielic 3-4-5 września 2011 roku. Tej okazji poświęcony będzie także informator i kronika 5-lecia LGD oraz wznowiony druk opracowanych i wydawanych publikacji.
Życzmy sobie wytrwałości i dobrych pomysłów na dalszy rozwój Krainy Kanału Elbląskiego oraz odwagi w działaniu lokalnych liderów.

Z LEADERowym pozdrowieniem

Stanisława Pańczuk

Gmina Gronowo Elbląskie, jako partner Lokalnej Grupy Działania przyłącza się do życzeń i wyraża wielką nadzieję, że zgodnie z wiodącym hasłem: Razem możemy więcej, to czym dysponuje LGD KE sprawi, iż ogromny potencjał obszarów wiejskich Krainy Kanału Elbląskiego będzie efektownie kreował Nasze Małe Ojczyzny…

 

PostHeaderIcon Spotkanie kończące pracę Sołtysów w okresie 2007 - 2011

W dniu 18 stycznia 2011 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim odbyło się spotkanie Sołtysów. Było to spotkanie inne niż wszystkie, albowiem kończące ich pracę w okresie 2007 – 2011 r. Podczas spotkania Wójt Gminy – Aleksander Lewicki, wręczył wszystkim Sołtysom podziękowania za ich społeczną działalność. Na koniec spotkania jego uczestnicy stanęli
do pamiątkowego zdjęcia.

IMG_0687

 

PostHeaderIcon Informacja o nowym projekcie realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim

informacja_GOPS_18.01.2011

 

PostHeaderIcon INWESTYCJE GMINNE ZREALIZOWANE W V KADENCJI, W LATACH 2006 – 2010

Inwestycje sportowe:

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”
w Jegłowniku. Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków unijnych w ramach Programu, oś, 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata 2007 – 2013.

orlik3

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 1 032 965,92 zł. W ramach powyższego działania została przyznana pomoc w wysokości z funduszy unijnych 401 753,00 zł, około 500.000 zł od Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 100.000 zł od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego co stanowi około 97% wartości inwestycji.


orlik2

Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Gronowie Elbląskim, której wartość całkowita wyniosła 2 414 368, 39 zł. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszu Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wartość kwoty dofinansowania to 487 000, 00 zł, co stanowi około 22% wartości inwestycji.

hala1

 

Inwestycje rekreacyjne:

1. Rozbudowa placu zabaw w Gronowie Elbląskim, której koszt wyniósł 24 484, 18 zł, ponadto zainstalowano nowe zestawy zabawowe w miejscowościach: Rozgart, Karczowiska Górne, Nogat, Jegłownik, Jasionno, Fiszewo, Oleśno.

pl_zabaw_Gronowo

2. Budowa rekreacyjnej wiaty w miejscowości Jegłownik, której koszt wyniósł
19 907, 37 zł.

nowa_wiata_GOK

 

Inwestycje społeczne:

1. Remont świetlic wiejskich w miejscowościach:

- Oleśno,

- Gronowo Elbląskie,

Powyższe Inwestycje zostały zrealizowane przy współudziale środków unijnych
w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Ponadto dokonano remontu Świetlicy wiejskiej w miejscowości Rozgart. Remont był współfinansowany również ze środków unijnych, tym razem w ramach działania 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi, objętego PROW 2007 - 2013.

2. Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim. Inwestycję wykonano z kostki betonowej typu POLBRUK w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w zakresie działania 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Łączna wartość inwestycji to 76 255, 92 zł.

3. Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Jasionna. Wartość inwestycji wyniosła 31 525, 77 zł.

4. Budowa placu parkingowego przy ulicy Osiedlowej w miejscowości Gronowo Elbląskie, którego wartość wyniosła 113 081, 32 zł.

parking_Gronowo

5. Budowa chodnika dla pieszych wraz z miejscami parkingowymi przy ulicy Gronowskiej w miejscowości Jegłownik. Wartość inwestycji wyniosła 281 389, 43 zł

ul._Gronowska_Jegownik

6. Remont i modernizacja chodnika dla pieszych i nawierzchni ulicy Nogatu w miejscowości Jegłownik.

ulica_i_chodnik_Nogatu_Jegownik

7. Modernizacja placu przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Jegłowniku, której wartość wyniosła 61 652,87 zł.

8. W miejscowości Gronowo Elbląskie dokonano gruntownej modernizacji istniejącego budynku biblioteki w celu stworzenia Centrum Kultury, natomiast w miejscowości Jegłownik wykonano remont filii biblioteki gminnej.

Centrum_Kultury

9. Remont i modernizacja budynku po byłym SKR w Gronowie Elbląskim w celu jego adaptacji do celów mieszkalnych. Wartość inwestycji wyniosła 464 728,15 zł.

Efektywność wykorzystania funduszy unijnych:

Gmina Gronowo Elbląskie została laureatem w rankingu „Europejska Gmina, Europejskie Miasto w województwie warmińsko-mazurskim” za 2008 rok. Gronowo Elbląskie zajęło 5 miejsce spośród wszystkich gmin i miast w naszym województwie, a pierwsze miejsce przypadło dla Szczytna. Kryterium oceny podlegały wszystkie programy pomocowe, których beneficjentami są zarówno władze samorządowe, jak i przedsiębiorstwa, rolnicy i organizacje społeczne. Ranking obejmował zarówno „stare”, jak i „nowe” środki (z unijnego budżetu 2007 – 2013). Ocenione zostały wartości przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców według GUS. Dane pochodziły z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i obejmują umowy podpisane do połowy kwietnia 2009 r. (bez programów przedakcesyjnych). Pominięte zostały niektóre ogólnopolskie projekty drogowe, które trudno przyporządkować poszczególnym jednostkom samorządowym. Organizatorzy rankingu: Dziennik Gazeta Prawna, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Finansów. 

5_miejsce

Informatyzacja Urzędu Gminy:

Dzięki pozyskanym funduszom unijnym Gmina Gronowo Elbląskie przystąpiła do programu: „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej
i świadczenia usług publicznych”. „Informatyzacja Urzędu” była realizowana w ramach Priorytetu
1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
i Priorytetu 3 – Rozwój lokalny, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006. Dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia wyniosło 80% wartości, a wkład Gminy Gronowo Elbląskie wynosił jedynie 17 000,00 zł.

W ramach przedmiotowego projektu udało się pozyskać nowoczesny sprzęt i oprogramowanie (komputery, nowoczesny i wydajny serwer, zintegrowany system obsługi jednostki terytorialnej, BIP, skrzynkę podawczą).

 

PostHeaderIcon Oficjalne otwarcie sali gimnastycznej w Gronowie Elbląskim

Otwarcie sali gimnastycznej

Dnia 28 października 2010 roku odbyła się oficjalne otwarcie sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Gronowie Elbląskim. Obiekt ten jest jednym z najlepiej wyposażonych obiektów sportowych w naszym powiecie. Sala została oddana do użytku 1 września 2010.

Budowa trwała przez okres 10 miesięcy. Koszt inwestycji to 2 205 862,05 zł, z czego 22% wartości pochodzi ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

sala_sportowa

Zdjęcia z otwarcia umieszczone zostały w galerii zdjęć

Zdjęcia z budowy sali gimnastycznej umieszczonych jest ba stronie Gimnazjum - http://gge.magik.pl

 

PostHeaderIcon Podziękowanie dla mieszkańców gminy od Starosty Płockiego

Podziekowanie_od_Starosty_Plockiego_25.10.2010

 

PostHeaderIcon Inwestycje gminne w miesiącu październik 2010

Zakończono budowę chodnika w Jasionnej.

chodnik_jasionna

Zakończono remont dachu na budynku komunalnym w Gajowcu.

Rozpoczęto budowę głównej alei na Cmentarzu Komunalnym w Gronowie Elbląskim.

aleja_cmentarz

Po zakończeniu budowy alei na cmentarzu planowany jest remont chodnika przy ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim.

 

Zakup gablot sołeckich

Zostały zakupione tablice sołeckie dla sołectw Gajowiec, Szopy, Fiszewo, Wikrowo, Jegłownik. Tablice w sposób czytelny będą obrazowały układ miejscowości, numerację budynków oraz wskazywały na najbardziej atrakcyjne miejsca danej wsi.

tablica_soecka_Gajewiec

 

Zmodernizowane place zabaw

W październiku  zakończono doposażanie placów zabaw na terenie Gminy Gronowo Elbląskie. Nowe zestawy zabawowe zainstalowano w miejscowościach: Rozgart, Gronowo Elbląskie, Karczowiska Nogat, Jegłownik, Oleśno oraz Fiszewo, po czym poddano je bardzo ważnym testom przez najważniejszych użytkowników – dzieci. Wszystkie zestawy przeszły testy z powodzeniem!!! Życzymy wszystkim dzieciom korzystającym z wyżej wymienionych obiektów udanej zabawy, a ich rodzicom wielu chwil relaksu.

pl_zabaw_Fiszewo

pl_zabaw_Gronowo

pl_zabaw_Oleno

 

Remonty świetlic wiejskich

Zakończono remonty świetlic wiejskich w miejscowościach: Gronowo Elbląskie oraz Oleśno. Przedmiotowe inwestycje były realizowane z myślą o mieszkańcach wyżej wymienionych miejscowości, którzy będą mogli organizować wspólne imprezy okolicznościowe, co z kolei przyczyni się do podwyższenia współczynnika mobilizacji mieszkańców wsi do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym miejscowości.

Powyższe inwestycje były dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013 dla małych projektów.

swietlica_Oleno

Zakończono również remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rozgart. Inwestycja związana z remontem przedmiotowej świetlicy była objęta dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313, 322, 323 – Odnowa i rozwój wsi, objętego PROW 2007 – 2013.

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy
do realizacji Inwestycji polegającej na Budowie świetlicy wiejskiej w Wikrowie. Powyższe zamierzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013 dla operacji Odnowa
i rozwój wsi
.

 

 

PostHeaderIcon Konkurs "Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy"

Szanowni Państwo,


Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza we współpracy z SamorządemWojewództwa Warmińsko - Mazurska oraz Europe Direct Warmia i Mazuryzaprasza Państwa do udziału w V edycji konkursu pn. Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy.
Celem konkursu jestm.in. zebranie unikatowych przepisów kulinarnych w broszurze Smaki Warmii,Mazur oraz Powiśla na stołach Europy, promowanie jedynych w swym rodzajuproduktów żywnościowych, specyficznych dla naszego regionu oraz zachowanieniepowtarzalnych smaków potraw. W 2010 roku organizatorzy zaplanowali trzyfinały subregionalne konkursu:

- w Elblągu - 6.11.2010 r.
- w Ełku - 20.11.2010 r.
- w Szczytnie - 27.11.2010 r.


oraz finał regionalny konkursu w Olsztynie - 4.12.2010r.

Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy województwawarmińsko-mazurskiego - osoby fizyczne, przedsiębiorcy,szkoły oraz organizacje zrzeszające osoby fizyczne, w tym koła gospodyńwiejskich, którzy do dnia 29 października 2010 r. prześlą wypełnione kartyzgłoszenia:
- osoby fizyczne mogą zgłaszać się dokonkursu mailem ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), faksem (89 535-48-43)oraz listownie (Europe Direct Warmia i Mazury, ul. Lubelska 43A 10-410Olsztyn),
- przedsiębiorstwa i szkoły mogą nadsyłaćzgłoszenia mailem ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), faksem
(89 521-98-59) orazlistownie (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, BiuroJakości i Znaków Regionalnych, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdująsię na stronach: www.warmia.mazury.pl, www.wmirol.org.pl oraz  www.europe-direct.olsztyn.pl
W załączeniu regulamin oraz karta zgłoszenia.


Z poważaniem

Biuro Stowarzyszenia Łączy Nas KanałElbląski
Lokalna Grupa Działania w Elblągu
ul. Jana Amosa Komeńskiego40
82-300 Elbląg
tel. 0-55 239-49-61

 

PostHeaderIcon Informacja na temat budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gronowo Elbląskie

informacja_o_przydomowych_oczeszczalniach_sciekow_15.10.2010
 

PostHeaderIcon Dożynki Gminne 2010

W dniu 19 września 2010 odbyły się Dożynki Gminne w miejscowości Gronowo Elbląskie. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12.00 mszą świętą w kościele w Gronowie Elbląskim. Gospodarzem Dożynek był Aleksander Lewicki Wójt Gminy Gronowo Elbląskie, natomiast Starostami Dożynek byli Państwo Teresa i Zygmunt Rychter z Oleśna. Po Mszy Świętej korowód dożynkowy przemaszerował na stadion sportowy, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Wójt uroczyście przywitał przybyłych gości oraz poczęstował wszystkich uczestników dożynkowym chlebem. Obrzędy dożynkowe wzbogaciły występy artystyczne zespołów:

- Orkiestry OSP z Gminy Ostróda,
- dzieci z Przedszkola w Gronowie Elbląskim,
- dzieci z Szkoły Podstawowej w Gronowie Elbląskim,
- młodzieży z Gimnazjum w Gronowie Elbląskim,
- wokalistki Iwony Górskiej,
- Zespołu Ludowego Gronowo Elbląskie,
- Zespołu Pieśni i Tańca

IMG_5823_resize_resize


Na dożynkach zostały wystawione stoiska przez sołectwa Fiszewo i Jasionna, Szkołę Podstawową z Gronowa Elbląskiego oraz Klubu Sportowego „POMOWIEC”.

Spośród odbytych konkursów dożynkowych nagrody zostały rozdane:
- Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy:
1. Gronowo Elbląskie,
2. Jegłownik,
3. Fiszewo,

 

IMG_5861_resize_resize


- Siatkówka :
1. Gronowo Elbląskie,
2. Jasionna.


097_resize_resize

- Bieg w workach:
1. Różany,
2. Fiszewo,
3. Gronowo Elbląskie.


- Turniej sołectw (rzut podkową, strzelanie z wiatrówki, rzut jajkiem, rzut beretem oraz latanie na miotle):
1. Różany,
2. Jasionna,
3. Fiszewo.


Odbyły się także konkursy indywidualne:
- rzut podkową:
1. Sądej Tomasz,
2. Szeremiuk Franciszek,
3. Sokół Krzysztof.


- rzut lotką:
1. Sokół Krzysztof,
2. Kozłowski Krzysztof,
3. Szeremiuk Franciszek
.

- rzut kaloszem:
1. Szeremiuk Franciszek,
2. Kaczmarek Jan,
3. Hofman Hubert.


- kręgle głową kapusty do butelek,
1. Sokół Krzysztof,
2. Prej Jerzy,
3. Kozłowski Krzysztof


- slalom z piłką do 18 lat:
1. Tarczyluk Patryk,
2. Hoppe Bartosz,
3. Jakubowski Kamil.


- slalom z piłką powyżej 18 lat:
1. Lewandowski Łukasz,
2. Zając Maciej,
3. Cybula Damian.


- bieg w workach,
1. Tarczyluk Patryk,
2. Hoppe Bartosz,
3. Gorząch Natalia.


- rzut jajkiem.

W konkursie na najlepszą nalewkę zwyciężcami zostali:
1. Tomasz Anna,
2. Dębowski Donat.


Zwycięzcom wręczono dyplomy i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy oraz sponsorów.
Od godziny 18tej do 22-giej odbyła się zabawa ludowa, którą prowadził zespół Witekband.

W trakcie imprezy można było zwiedzać nowo wybudowaną halę sportową przy Gimnazjum w Gronowie Elbląskim oraz wystawę zdjęć p.n. „I my mamy swoją historię” przygotowaną przez Panią Agnieszkę Marcinkowską.

Wójt Gminy Gronowo Elbląskie składa podziękowania dla Sołectw za trud i poświęcenie związane z przygotowaniem wieńców dożynkowych i stoisk wiejskich, a także dla strażaków OSP z Gronowa Elbląskiego oraz Fiszewa za zabezpieczenie dożynek oraz sponsorów i wszystkich osób bezpośrednio zaangażowanych organizację imprezy.

Więcej zdjęć dostępnych w zakładce galeria
 

PostHeaderIcon O Gminie

Gmina Gronowo Elbląskie położona jest w zachodniej części województwa Warmińsko-Mazurskiego, pomiędzy Elblągiem (7 km), a Malborkiem (22 km). Poprzez teren gminy leżącej na styku Małych Żuław Malborskich i Żuław Elbląskich biegną ważne szlaki komunikacji drogowej i kolejowej. W skład gminy wchodzi 16 wsi sołeckich. Powierzchnia Gminy wynosi 89,2 km2 w tym, użytki rolne zajmują powierzchnię 7.400 ha. W posiadaniu rolników indywidualnych jest 6,212 ha. Użytki te odwadniane są przez 11 stacji pomp.

STAN MIESZKAŃCÓW GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018r. W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH:

 1. Błotnica – pobyt stały 76/ czasowy 0
 2. Dworki – pobyt stały 103/ czasowy 0
 3. Fiszewo – pobyt stały 264/ czasowy 9
 4. Gajewiec – pobyt stały 63/ czasowy 0
 5. Gronowo Elbląskie – pobyt stały 1486/ czasowy 17
 6. Jasionno – pobyt stały 206/ czasowy 1
 7. Jegłownik – pobyt stały 1248/ czasowy 15
 8. Karczowiska Górne – pobyt stały 239/ czasowy 1
 9. Kopanka Druga – pobyt stały 48/ czasowy 1
 10. Kopanka Pierwsza – pobyt stały 102/ czasowy 0
 11. Mojkowo – pobyt stały 41 / czasowy 0
 12. Nogat – pobyt stały 143/ czasowy 6
 13. Nowy Dwór Elbląski – pobyt stały 129/ czasowy 7
 14. Oleśno – pobyt stały 273/ czasowy 3
 15. Rozgart – pobyt stały 142/ czasowy 0
 16. Różany – pobyt stały 104/ czasowy 2
 17. Szopy – pobyt stały 63/ czasowy 4
 18. Wikrowo – pobyt stały140/ czasowy 0
 19. Wiktorowo – pobyt stały 109/ czasowy0 OGÓŁEM (pobyt stały i czasowy): 5.045

mapa

Obiekty sakralne:

 1. Kościół pw. Jana Chrzciciela w Gronowie Elbląskim
 2. Kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Jegłowniku.
 3. Kościół pw. Św. Piotra i Pawła w Rozgarcie.
 4. Ruiny Kościoła w Fiszewie.

Obiekty oświaty i kultury:

 1. Zespół Szkół w Gronowie Elbląskim
 2. Zespół Szkół w Jegłowniku.
 3. Biblioteka Publiczna Gminy Gronowo Elbląskie.
 4. Filia Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie

Ochrona zdrowia:

 1. Ośrodek Zdrowia
 2. Filia Ośrodka Zdrowia w Jegłowniku

Komunikacja:

 1. Dworzec PKP w Gronowie Elbląskim
 2. Przystanki PKS

Inne obiekty użyteczności Publicznej:

 1. Poczta w Gronowie Elbląskim
 2. Posterunek Policji w Gronowie Elbląskim

Użytki rolne zajmują powierzchnię 7,400 ha, w tym w posiadaniu rolników indywidualnych 6,212 ha. Użytki te odwadniane są przez 11 stacji pomp.

Gronowo Elbląskie, siedziba władz samorządowych, liczy 1600 mieszkańców. Tereny gminy zaczęto kolonizować już w okresie wczesnego średniowiecza ale najstarsze znane lokacje wsi pochodzą z XIII i XIV wieku. Były to: Fiszewo (1257), Różany (1296), Rozgart (1352), Gronowo Elbląskie (1370). Kolejne wsie powstawały z napływem osadników oraz rozbudową sieci dróg i melioracji. Zachowało się wiele interesujących zabytków godnych obejrzenia, związanych z wielowiekową pracą nad zagospodarowaniem tych ziem. Tuż obok drogi Malbork – Elbląg w miejscowości Szopy znajduje się ciekawej konstrukcji most zwodzony. Inną ciekawostką jest pompa parowa w Różanach. Interesujące są zabytki związane z osadnictwem Mennonitów: zabytkowe cmentarze, interesujący zespół sakralny w Rozgarcie, zagrody holenderskie znajdujące się prawie w każdej wsi oraz unikalny system melioracyjny. Z zabytków sakralnych uwagę zwraca kościół w Jegłowniku oraz wieża gotyckiego kościoła w Fiszewie. Zabytkiem jest również dąb w Gronowie Elbląskim o obwodzie pnia 4 m i wysokości 30 m.

Poprzez tereny gminy, położonej na styku Małych Żuław Malborskich i Żuław Elbląskich wiodą dzisiaj szlaki komunikacji drogowej i kolejowej. Przed wiekami biegł tędy szlak handlowy do słynnej osady Truso, najstarsza droga przez Żuławy. Ciekawostką krajobrazową jest tzw. Wzniesienie Jegłownickie „Żuławska Góra” sięgająca 11,4 m n.p.m. – ostaniec polodowcowy, u którego stóp znajduje się torfowisko stanowiące pozostałości dawnej zatoki Zalewu Wiślanego. Obszar wyniesienia był penetrowany przez starożytnych Rzymian, co potwierdzają znaleziska monet rzymskich.

Na północnym krańcu wzniesienia – w Wikrowie znajdował się malowniczy okazały wiatrak typu holenderskiego, pochodzący z 1855 roku. Dla uzyskania korzystniejszej wysokości usytuowany był na budynku gospodarczym o konstrukcji szkieletowej, Stan obecny obiektu to ruiny po spaleniu.

W obrębie wsi Wikrowo znajduje się największa w kraju depresja 2,43 m p.p.m. Na terenie gminy zarejestrowanych jest ponad 200 podmiotów gospodarczych. Rozwija się przemysł rolno – spożywczy. Największymi zakładami działającymi w tej dziedzinie są: ubojnia zwierząt w Gronowie Elbląskim, młyn w Gronowie Elbląskim.

Mieszkańcy gminy utrzymują kontakty z byłymi mieszkańcami wsi z terenu gminy, szczególnie wsi Jegłownik, gdzie co 2 lata odbywają się spotkania z mieszkającymi obecnie w Niemczech byłymi mieszkańcami tych terenów. Jest to grupa około 100 osób.

 
Ustawa śmieciowa
Urząd pracy
Teraz gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 52 gości 
Transmisje Obrad Rady Gminy

Valid XHTML 1.0 Transitional

Gmina Gronowo Elbląskie - województwo Warmińsko-Mazurskie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej... To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information