Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

AKTUALNE OFERTY

XLVIII Sesja Rady Gminy

Dzień Dziecka

Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Gronowo Elbląskie

Podczas XLXVII Sesji Rady Gminy Gronowo Elbląskie, która miała miejsce
w środę tj. 24 maja 2023 roku wszyscy obecni Radni udzielili Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie – Panu Marcinowi Ślęzak absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 40), Wójt Gminy Gronowo Elbląskie Pan Marcin Ślęzak przedstawił Radzie Gminy szczegółowy „Raport o stanie Gminy Gronowo Elbląskie za rok 2022”, który obejmował m.in. podsumowanie działalności Wójta Gminy, w szczególności realizację programów i strategii, uchwał rady gminy oraz podsumowanie działalności podległych jednostek organizacyjnych. Raport umożliwił radnym wgląd w sytuację gospodarczo-społeczną gminy i poddanie jej obiektywnej, opartej na faktach ocenie, co było możliwe podczas przeprowadzonej w następstwie debacie. Radni jednogłośnie zadecydowali
o udzieleniu Wójtowi Gminy wotum zaufania.
 
 
 
W/w raport dostępny jest na stronie BIP Gminy Gronowo Elbląskie
W dalszej części sesji zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy za ubiegły – 2022 rok, przyjmując, że przedstawione sprawozdanie finansowe oraz informacja o stanie mienia komunalnego wskazują, iż budżet Gminy Gronowo Elbląskie realizowany był
w sposób uzasadniony. Potwierdzone to zostało również przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie absolutorium. Zgromadzeni Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie za rok 2022.
W podsumowaniu Wójt Gminy Pan Marcin Ślęzak podziękował za udzielone wotum zaufania i absolutorium podkreślając, że jest to wynik przede wszystkim bardzo dobrej współpracy z Radą Gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy, sołectwami oraz dużym zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim.
czytaj dalej

JUBILEUSZ 50-LECIA UTWORZENIA GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE

W środę tj. 24 maja 2023 roku w świetlicy przy ul. Nogatu 15 w Jegłowniku odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 50-lecia utworzenia Gminy Gronowo Elbląskie. Spotkanie było okazją do podziękowań wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój samorządu na przestrzeni ostatnich pięciu dekad.
Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Dorosz powitał zaproszonych gości.
W drugiej części XLVII Sesji Rady Gminy Gronowo Elbląskie uczestniczyli m.in. byli Wójtowie, byli Przewodniczący Rady Gminy, Radny Powiatowy, obecni Radni Gminy, Kierownicy jednostek organizacyjnych, Sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy.
            Podczas uroczystości Wójt Gminy Pan Marcin Ślęzak w swoim wystąpieniu podkreślił, że dzisiejszy dzień jest okazją do podsumowania i oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczenia nowych celów i zadań. Przypomniał on historyczne fakty, które miały wpływ na obecny kształt Gminy Gronowo Elbląskie tj. 50 lat temu Uchwałą Nr XVIII/108/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 1972 roku w sprawie utworzenia gmin w województwie Gdańskim utworzono Gminę Gronowo Elbląskie.
 
 
 
Na czele władzy wykonawczej jako Naczelnicy Gminy Gronowo Elbląskie stali:
Pan Tomasz Sambor (1973-1977)
Pan Henryk Madej (1977 – 1981)
Pan Tadeusz Baczis (1982-1984)
Pan Tomasz Sambor (1984-1990).
 
W latach 1989 -1990 w Polsce przeprowadzono kolejną reformę administracyjną przywracającą ustrój samorządowy, mający na celu budowę samorządności. W 1990 roku odbyły się pierwsze demokratyczne wybory do samorządów lokalnych. W wyniku tej reformy przywrócono stanowisko Wójta Gminy.
 
Po 1990 roku funkcję Wójta Gminy Gronowo Elbląskie pełnili:
Pan Adam Okruciński (1990-1996)
Pan Konrad Wiśniewski (1996 – 2002)
Pan Aleksander Lewicki (2002-2012)
Pani Jadwiga Pliszka (2012)
Pan Marcin Ślęzak (od 2012).
 
Natomiast na czele Rady Gminy Gronowo Elbląskie stanęli:
Pan Ireneusz Górski (1990 – 1993)
Pan Stanisław Sudoł (1993 – 1998)
Pan Ryszard Grabowski (1998 – 2002)
Pan Waldemar Badeński (2002 – 2003)
Pan Zenon Urbaniak (2003 – 2010)
Pan Roman Puchalski (2010 – 2014)
Pan Krzysztof Dorosz (od 2014). 
 
Wójt Gminy Pan Marcin Ślęzak podziękował wszystkim, którzy od samego początku przyczyniali się do tego, żeby nasza gmina rozwijała się intensywnie, a mieszkańcom żyło się coraz lepiej
Nie zabrakło okolicznościowych przemówień oraz programu artystycznego przygotowanego przez uczniów z Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim i z Zespołu Szkół w Jegłowniku.  
czytaj dalej

Wypoczynek Letni

Dzień Dziecka

Debata Społeczna

Dzień Działacza Kultury

AKTUALNE OFERTY