Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

Odpady wielkogabarytowe

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
 
dnia 13 maja 2020 r. (środa) odbędzie się zbiórka ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
 
 
 
Informujemy Mieszkańców Gminy Gronowo Elbląskie, że dnia 13 maja 2020 r. (środa) odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych odpadów komunalnych, którą przeprowadzi KOMA OLSZTYN Spółka
z o. o. w Olsztynie. Zostaną odebrane odpady wielkogabarytowe
z gospodarstw domowych pochodzących wyłącznie z terenu Gminy Gronowo Elbląskie. Odbiór odpadów jest bezpłatny, realizowany w ramach uiszczonej opłaty za wywóz odpadów komunalnych.
 
Odpady wielkogabarytowe to odpady z gospodarstw domowych zużyte w trakcie eksploatacji. Ze względu na swoje duże rozmiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na odpady. Są to m.in. szafy, krzesła, biurka, łóżka, fotele, kanapy, materace, dywany, wykładziny, lodówki, rowery, duże zabawki itp.
 
 
ZASADA ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Zbiórka rozpocznie się o godzinie 6:00 – jeśli do tej godziny nie zostaną wystawione odpady, a transport przejedzie przez daną ulicę bądź miejscowość, wówczas odpady nie zostaną odebrane.
 
W zabudowie jednorodzinnej odpady należy wystawić przed posesję,
a w przypadku zabudowy wielorodzinnej należy je pozostawić przy najbliższym punkcie gromadzenia odpadów (w pobliżu pojemników na plastik, szkło, papier  i bio).

Apel

informuję, że do dnia 24 maja 2020 roku nie ma możliwości otwarcia przedszkoli na terenie Gminy Gronowo Elbląskie

Szanowni Państwo,
w dniu 29 kwietnia 2020 r. premier Mateusz Morawiecki poinformował na konferencji
prasowej o otwarciu od dnia 6 maja br. żłobków, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Zaznaczył przy tym, że ostateczna decyzja w kwestii otwarcia danej placówki należeć będzie do organu prowadzącego.
Otwarte mogą być tylko instytucje, w których zapewni się realizację wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
W związku z powyższym po konsultacji z dyrektorami Zespołów Szkół w Gronowie Elbląskim i w Jegłowniku informuję,
że do dnia 24 maja 2020 roku nie ma  możliwości otwarcia przedszkoli na terenie Gminy Gronowo Elbląskie.  Decyzja ta  podyktowana jest obowiązkiem spełnienia wytycznych poszczególnych Ministrów i Głównego Inspektora Sanitarnego.Postępowanie zgodnie z ww. wytycznymi wymusza na organie prowadzącym i dyrektorach podjęcie wielu działań przed otwarciem placówki,w szczególności: przygotowania i wdrożenia wielu zmian w zakresie organizacji placówki, ograniczenia liczby dzieci i pomieszczeń placówki(poprzez konieczność wyodrębnienia pomieszczeń na izolację) itp. Nie ma możliwości, aby w tak krótkim czasie przeprowadzić tak poważne przedsięwzięcie.Musimy mieć szczegółowe wytyczne i czas, aby solidnie przygotować się do otwarcia placówek. Bezpieczeństwo dzieci, ich rodziców oraz personelu to dla nas kwestia priorytetowa.Chciałbym podkreślić, że podstawą do podjęcia decyzji o otwarciu przedszkoli jest możliwość zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu w niej dzieci i pracowników.Nie podejmę decyzji o uruchomieniu przedszkoli, jeżeli będzie istniało ryzyko, że wpłynie ona na zdrowie dzieci i ich opiekunów.Chcemy wracać do normalności, ale nie za wszelką cenę, bo mamy ogromne wątpliwości, czy jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo.
                                                                                                                                                                           Wójt Gminy
Gronowo Elbląskie, 04.05.2020 r.                                                                                                                        Marcin Ślęzak

Z okazji Dnia Strażaka

ZAPRASZAMY mieszkańców Gminy Gronowo Elbląskie na spotkanie informacyjne nt.

Pomoc Żywnościowa

   OGŁOSZENIE
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym będzie wydawana w świetlicy wiejskiej w Gronowie Elbląskim w dniach:
  • 6 maja 2020 r. w godz. od 10.00 do 14.00
  • 7 maja 2020 r. w godz. od 8.00 do 14.00
Regulamin kolejki do odbioru żywności w czasie epidemii:
  • Prosimy aby w miarę możliwości żywność odbierać bez osób towarzyszących w szczególności dzieci
  • W świetlicy wiejskiej może znajdować się jedynie jedna osoba odbierająca żywność
  • Osoby w kolejce przed świetlicą stoją w odstępach 2 metrowych (wyznaczone linie taśmą)
  • Wszystkie osoby odbierające żywność mają obowiązek posiadania maseczek i rękawiczek
  • W celu sprawnego pakowania artykułów przypominamy o obowiązku posiadania siatek
Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa na czas trwania epidemii podpis na kartotece składa pracownik wydający żywność.
Produkty w miesiącu maj: Fasola, Koncentrat, Burczaki, Makaron kukurydziany, Kasza, Mleko, Pasztet, Cukier, Gołąbki.  

Na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

INFORMACJA
 
Na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.Pogotowie to prowadzi m.in. bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy 800-12-00-02.Działa również poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info.
Ponadto w poniedziałki w godz. 1300 - 15 00 można skonsultować się z psychologiem, korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia).
Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym.
 
                                                                                        Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
                                                                                               Alkoholowych w Gronowie Elbląskim 

Doradztwo na miarę potrzeb w WMODR Olsztyn.

 
Informacja prasowa
Olsztyn,24.04.2020r.
 
Doradztwo na miarę potrzeb w WMODR Olsztyn.
Ośrodek wdrożył nowe narzędzia kontaktu z rolnikami, aby skutecznie doradzać i rozwiązywać bieżące problemy pomimo barier komunikacyjnych.
Codzienny rytuał pracy zmienił swój wymiar ale nie jakość  świadczenia. Zgodnie z zaleceniami rządu, w dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz interesantów, w Ośrodku został wprowadzony system pracy zdalnej uzupełniony świadczeniem dyżurów pracowników w miejscu pracy tj. w Centrum w Olsztynie i w Oddziale w Olecku oraz w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego. Doradcy terenowi czuwają nad płynnością pracy, na bieżąco wypełniając wnioski pomocowe.
Wraz z wejściem w życie obostrzeń związanych z pandemią COVID -19 uruchomione zostały dodatkowe narzędzia kontaktu z klientami. Ograniczenie pracy w pełnej interakcji stworzyło okazję do wykorzystania nowych technologii i rozwiązań IT celem realizacji bieżących zadań Ośrodka bez zakłóceń.
Na stronie wmodr.pl działa cz@t, który umożliwia specjalistom Ośrodka stały kontakt                      z rolnikami. Porady udzielane są w zależności od wybranej kategorii branżowej, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Na pytania odpowiadamy również korzystając z sekcji wmodr.pl/kontakt, poprzez formularz kontaktowy.
Kolejna z dostępnych form kontaktu to bezpłatna, mobilna aplikacja ODR Olsztyn za pośrednictwem, której można nie tylko umówić spotkanie z doradcą ale monitorować informacje o terminach atestów opryskiwaczy, polis ubezpieczeniowych, śledzić aktualne zagrożenia wynikające z pojawienia się organizmów szkodliwych w uprawach. Instalując aplikację z  play.google.com zyskujemy dostęp do aktualności branżowych i opieki doradcy.
Nowa strategia komunikacji uwzględnia również potrzeby interakcji samych rolników. Z myślą o dedykowanej, bezpiecznej przestrzeni wirtualnej  stworzone zostało Forum. Platforma komunikacyjna forum.wmodr.pl ułatwia wymianę informacji, doświadczeń z zakresu rolnictwa                             i Wspólnej Polityki Rolnej oraz dobrych praktyk.
Ośrodek dokłada wszelkich starań, aby w tym szczególnym czasie wszyscy klienci zostali otoczeni opieką doradczą i informacyjną. Specjaliści WMODR pracują już nad kolejnymi rozwiązaniami, które pobudzą lokalną przedsiębiorczość wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom rynkowym.
 
 
 
 
 

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący od 1 maja 2020 r.

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący od 1 maja 2020 r.
 
 
 
 
 

.. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki...

 
ZAWIADOMIENIE
 
W związku z Uchwałą nr XIV/81/2020 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
od dnia 1 maja 2020 r. zmianie ulegną stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Od 1 maja 2020 r. wszyscy mieszkańcy na terenie Gminy Gronowo Elbląskie są zobowiązani do segregowania odpadów.
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie wynosić będzie
23,00 zł za jednego mieszkańca.
W przypadku stwierdzenia niedopełnienia obowiązku segregacji odpadów na danej nieruchomości,
Wójt Gminy Gronowo Elbląskie decyzją administracyjną ustali wyższą stawkę opłaty, tj. 46,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za miesiące,
w którym doszło do naruszenia zasad segregacji.
Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku. Wówczas na jednego mieszkańca przysługiwać będzie ulga w wysokości 2,00 zł miesięcznie.
Jednocześnie informujemy, że od 1 maja 2020 r. każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do składania nowej deklaracji „śmieciowej”.
Nową deklarację należy złożyć do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana deklaracji tj. do 10 czerwca 2020 r. Niedopełnienie wyżej przytoczonego obowiązku przez właściciela nieruchomości, spowoduje wszczęcie postępowania zmierzającego do wydania decyzji, określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
OBOWIĄZANI DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku           w gminach   (t.j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) przez właścicieli nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne      i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu.
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.
 
 Szczegółowe informacje na temat wypełniania deklaracji można uzyskać             w Urzędzie Gminy Gronowo Elbląskie pok. nr 13 lub pod nr tel. 55 231 56 13 wew. 41/44.