Wersja archiwalna serwisu dostępna jest pod adresem http://www.canea-new.home.pl/gminagronowo.pl/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

XXXII Sesja Rady Gminy Gronowo Elbląskie

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w związku z zapobieganiem
rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARSCoV-
2 udział w XXXII Sesji Rady Gminy będzie ograniczony wyłącznie do
Radnych Gminy, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy,
Kierownika ZRGo oraz pracowników Urzędu Gminy i Sołtysów.
Druk Nr 123/21
ZOr.0002.11.2021.MN
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Dnia 26  listopada  2021  roku  o  godz.  1400 w  sali  nr  23  Urzędu  Gminy
Gronowo Elbląskie odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Gronowo Elbląskie.
PORZĄDEK OBRAD:
1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przedstawienie porządku obrad.
3.  Sprawozdanie Wójta Gminy z bieżącej działalności.
4.  Podjęcie uchwał w sprawie:
a)  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata
2021-2038 (Druk Nr 120/21),
b)  zmian w budżecie na 2021 r. (Druk Nr 121/21),
c)  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gronowo Elbląskie (Druk Nr 122/21)
d)  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych
straży pożarnych z terenu Gminy Gronowo Elbląskie (Druk Nr 118/21),
e)  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gronowo Elbląskie na rok 2022 (Druk
Nr 119/21).
5.  Informacje i komunikaty.
6.  Informacja o sporządzeniu protokołu Nr XXXI/2021 z Sesji Rady Gminy
Gronowo Elbląskie,
7.  Zakończenie sesji.
Przewodniczący
   Rady Gminy
Krzysztof Dorosz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

poniedziałek, wtorek, czwartek,
piątek od godz. 7:00 do 15:00
środa od godz. 8:30 do 16:30
 
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140