Wersja archiwalna serwisu dostępna jest pod adresem http://www.canea-new.home.pl/gminagronowo.pl/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

PILNE!!!!! Granty PPGR – sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin pegeerowskich

Gmina Gronowo Elbląskie złożyła wniosek o przyznanie Grantu w konkursie „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” organizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Obecnie wniosek znajduje się w trakcie oceny formalno-merytorycznej i zgodnie z Regulaminem Konkursu Grantowego, CPPC zwróciło się do Gminy Gronowo Elbląskie o uzupełnienie danych opartych na dotychczas złożonych  przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby pełnoletnie oświadczeniach.
W związku z powyższym w celu weryfikacji poprawności danych zawartych w ww. oświadczeniach, zwracam się z prośbą o dostarczenie kopii dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie krewnego w linii prostej, w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej (PPGR) (świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z ZUS, książeczka zdrowia lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych).
Dokumentację należy uzupełnić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia br. w jednej z następujących form:
  •    drogą elektroniczną (skan/zdjęcie dokumentu) na adres: gminagronowo@gminagronowo.pl
  •    faxem na numer: 55-2315623
  •    osobiście w Urzędzie Gminy w Gronowie Elbląskim
  •    tradycyjną pocztą na adres podany poniżej (decyduje data wpływu do Urzędu):
W celu usprawnienia weryfikacji poprawności danych, należy załączyć do dostarczonych kopii dokumentów adnotację zawierającą takie dane jak: imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej, która składała oświadczenie oraz dane dziecka (dzieci), którego oświadczenie dotyczy.
W razie pytań i wątpliwości należy kontaktować się z Panią Jadwigą Pliszka - Sekretarzem Gminy 55 231 56 13 w.36.
                                                                                         Wójt Gminy
                                                                                        Marcin Ślęzak

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

poniedziałek, wtorek, czwartek,
piątek od godz. 7:00 do 15:00
środa od godz. 8:30 do 16:30
 
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140