Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Dnia 14 listopada 2022 roku w świetlicy w Jegłowniku, gm. Gronowo Elbląskie odbyło się kolejne posiedzenie Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Wójt Gminy Pan Marcin Ślęzak.
W spotkaniu udział wzięli: Posłanka na Sejm RP Monika Falej, Poseł na Sejm RP Zbigniew Ziejewski, Senator RP Jerzy Wcisła, Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kazimierczuk, Przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Ryszard Sieniuć i Kamil Niemczuk, Wójt Gminy Markusy Dorota Wasik, Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych I w Elblągu (RDOŚ) Gabriela Kwapiszewska, Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Elblągu Stanisław Sołowiej, Dyrektor PGW WP Zarządu Zlewni Elbląg Kazimierz Zarański, Przedstawiciele PGW WP Nadzoru Wodnego w Elblągu, Komendant Miejski PSP mł. bryg. Łukasz Kochan, Przedstawiciele Izby Rolniczej Roman Puchalski i Mariusz Abramowski, Przedstawiciel Urzędu Gminy Elbląg Marta Wojarz, Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, Przedstawiciel Koła Łowieckiego Andrzej Rybicki, Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz, Sekretarz Gminy Jadwiga Pliszka, pracownicy tut. Urzędu Gminy oraz rolnicy.
Zaplanowane spotkanie miało na celu ponowne dokonanie analizy stanu infrastruktury przeciwpowodziowej znajdującej się na Żuławach (Gmina Gronowo Elbląskie, Gmina wiejska Elbląg, Gmina Markusy oraz Miasto i Gmina Dzierzgoń), które ulegają ciągłej dewastacji przez liczną populację bobrów.