Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Szanowni Rolnicy!
               Uprzejmie informujmy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej  ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej”.
Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, natomiast ostatecznymi odbiorcami dofinansowania będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
Dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, udzielane będzie na przedsięwzięcia w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań
po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów  unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia a podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.
Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Gronowo Elbląskie w/w odpadów.
W przypadku dużego zainteresowania programem Gmina Gronowo Elbląskie złoży wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW.
 W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Gronowo Elbląskie, zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mogą składać wniosek o odbiór w/w odpadów do 23.03.2023 r.
w Urzędzie Gminy Gronowo Elbląskie, ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie,
pok. nr 13. Wzór wniosku można pobrać w tut. Urzędzie oraz ze strony internetowej Gminy Gronowo Elbląskie (www.gminagronowo.pl).
W momencie otrzymania dofinansowania Gmina Gronowo Elbląskie  ustali zasady odbioru odpadów rolniczych, o czym poinformuje każdego z zainteresowanych Rolników.
Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż realizacja zadania jest uzależniona
od otrzymania przez Gminę Gronowo Elbląskie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku nieotrzymania przez Gminę Gronowo Elbląskie dotacji na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej”
zadanie nie zostanie zrealizowane.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres e-doręczenia : 
AE:PL-89266-33934-JCFVI-16
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
/UG_Gronowo_Elblaskie/skrytka
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 15:00
środa  od godz. 7:00 do 16:00
piątek od godz. 7:00 do 14:00
 
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140