Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

I Sesja Rady Gminy Gronowo Elbląskie IX Kadencji 2024-2029. Ślubowanie nowo wybranych Radnych oraz zaprzysiężenie Wójta.

Dnia 7 maja 2024 r. w Urzędzie Gminy Gronowo Elbląskie odbyła się inauguracyjna Sesja nowo wybranej Rady Gminy Gronowo Elbląskie na IX kadencję 2024–2029. Podczas Sesji, Radni
i Wójt Gminy Gronowo Elbląskie, wybrani w wyborach samorządowych 7 kwietnia br. złożyli uroczyste ślubowanie. 
Pierwsze posiedzenie nowej Rady Gminy zostało zwołane przez Komisarza Wyborczego
w Elblągu. Do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, obrady prowadził najstarszy wiekiem Radny Konrad Wiśniewski. Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej
w Gronowie Elbląskim Pani Ewa Miller-Prokaziuk wręczyła zaświadczenia o wyborze na Radnego, po czym nowo wybrani Radni złożyli ślubowanie, zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609) tj.: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
Każdy Radny, wyczytany
z imienia i nazwiska, potwierdził osobno akt ślubowania słowem „ślubuję” lub „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Następnie przyszedł czas na zaprzysiężenie Wójta Gminy Gronowo Elbląskie Pana Marcina Ślęzak, który wybrany został przez mieszkańców po raz trzeci. Po otrzymaniu zaświadczenia
o wyborze na Wójta Gminy Gronowo Elbląskie od Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej,
w obecności Radnych Gminy, Sołtysów, pracowników samorządowych i zaproszonych gości,
Wójt elekt złożył ślubowanie.
Po złożeniu ślubowania, Wójt Gminy Gronowo Elbląskie podziękował Radnym, Sołtysom, pracownikom urzędu oraz mieszkańcom za zaufanie. Podkreślił, że jest to dla niego ogromne wyróżnienie i zobowiązanie do dalszej ciężkiej pracy. Zadeklarował, że we współpracy
z Radnymi podejmie wszelkie starania, by w Gminie Gronowo Elbląskie były realizowane nowe inwestycje, a także kontynuowane trwające dotąd projekty.
Po zaprzysiężeniu odbyło się głosowanie nad wyborem Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczącym nowej Rady Gminy Gronowo Elbląskie został Radny Krzysztof Dorosz, a Wiceprzewodniczącą Radna Bogumiła Stawska. 
Podczas tej sesji miało miejsce również powołanie Komisji Stałych Rady Gminy Gronowo Elbląskie tj.: Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
 
Skład Rady Gminy Gronowo Elbląskie IX Kadencji 2024-2029 z podziałem na Komisje:
 
Przewodniczący Rady Gminy – Dorosz Krzysztof
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – Stawska Bogumiła
 
Komisja Rewizyjna:
 1. URBANIAK JOANNA – Przewodniczący Komisji
 2. GNIDZIŃSKI MAREK – Członek Komisji
 3. KOWALSKI MARCIN – Członek Komisji
 4. RYCHTER DANIEL– Członek Komisji
 5. WOJTAL ANDRZEJ – Członek Komisji
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. RYCHTER DANIEL - Przewodniczący Komisji
 2. WIŚNIEWSKI KONRAD – Członek Komisji
 3. WOJTAL ANDRZEJ – Członek Komisji
 
 
Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska:
 1. LEWICKI ALEKSANDER – Przewodniczący Komisji
 2. HAWRYSZKO MAGDALENA – Członek Komisji
 3. STAWSKA BOGUMIŁA – Członek Komisji
 4. WIŚNIEWSKI KONRAD – Członek Komisji
 5. ZAJĄC PATRYCJA – Członek Komisji
 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:
 1. BONIECKA BARBARA – Przewodnicząca Komisji
 2. GNIDZIŃSKI MAREK – Członek Komisji
 3. WIELICZKO MARTA – Członek Komisji
 4. WRZOSEK DOROTA – Członek Komisji
 5. ZAJKOWSKA KATARZYNA – Członek Komisji