Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

Transport do lokalu wyborczego w dniu 9 czerwca 2024 roku

Na podstawie art. 37 e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) w związku z zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024r. wyborami do Parlamentu Europejskiego informuję, że w dniu 9 czerwca 2024r.:
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  oraz
 • osoby, które najpóźniej w dniu głosowania skończą 60 lat
mają prawo do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego oraz z powrotem.
Osobie, której stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.
Osoba zainteresowana powinna zgłosić do Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim chęć skorzystania z transportu.
Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
 • imię (imiona) i nazwisko, PESEL osoby uprawnionej oraz opiekuna, jeżeli ma towarzyszyć osobie uprawnionej;
 • miejsce zamieszkania lub miejsce, które zostało podane we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w Gminie Gronowo Elbląskie lub miejsce pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania w przypadku posiadania zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów;
 • wskazanie, czy osoba uprawniona ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego;
 • oznaczenie wyborów tj.: wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 9 czerwca 2024 r.;
 • nr telefonu;
 • adres poczty elektronicznej, o ile osoba uprawniona posiada;
 • oświadczenie, że stan zdrowia osoby uprawnionej nie pozwala na samodzielną podróż, a w przypadku osoby niepełnosprawnej oświadczenie o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.
Zgłoszenie należy złożyć do dnia 27 maja br. ustnie lub pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie lub w formie elektronicznej: email: gminagronowo@gminagronowo.pl , ePUAP: /UG_Gronowo_Elblaskie/skrytka
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres e-doręczenia : 
AE:PL-89266-33934-JCFVI-16
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
/UG_Gronowo_Elblaskie/skrytka
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 15:00
środa  od godz. 7:00 do 16:00
piątek od godz. 7:00 do 14:00
 
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140