Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

Komunikat dotyczący systemu Biznes.gov.pl i CEIDG

 
 

Kondolencje

Przypominamy zasady prawidłowej segregacji odpadów

INFORMACJA NA TEMAT UZUPEŁNIAJĄCYCH WYBORÓW ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024-2027

W związku z niewystarczająca liczba ławników w stosunku do potrzeb sądów okręgu elbląskiego na kadencję 2024/2027, działając na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (T.J. z 2023 r. poz. 217 ze zmianami) Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu zwrócił się z prośbą   o dokonanie uzupełniających wyborów ławników sądowych, w liczbie ustalonej Uchwałą
Nr 241/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku  tj:
do Sądu Rejonowego w Elblągu – 2
w tym do orzekania z zakresu prawa pracy – 1
 
czytaj dalej

Harmonogram odbioru odpadów styczeń-czerwiec 2024

Regulamin Wystawy Bożonarodzeniowej

Wystawa - Iluminacje świetlne organizowane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Gronowo Elbląskie z siedzibą ul. Osiedlowa 6 82-335 Gronowo Elbląskie , jest czasową wystawą plenerową od 20 grudnia 2023r. do 15 stycznia  2024r. Wszystkich odwiedzających prosimy
o przestrzeganie poniższych zasad, które zapewnią bezpieczny i przyjemny pobyt na terenie naszego placu. Wszystkie osoby zamierzające przebywać na terenie Placu zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania go. Pobyt na terenie Placu oznacza znajomość i bezwzględną akceptację niniejszego Regulaminu. Regulamin Placu dostępny jest w Bibliotece Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie oraz na stronie internetowej Biblioteki
i Gminy Gronowo Elbląskie.  
Obecność dzieci i osób nieletnich
 1. Dzieci oraz osoby nieletnie mogą przebywać na terenie Placu tylko pod opieką osób dorosłych, którzy biorą pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
 2. Za zachowanie osób niepełnoletnich oraz za bezpieczeństwo dzieci prawną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie lub rodzice.
Bezpieczeństwo
 1. Na terenie Placu udostępniono kilka elementów dekoracji, do których można wejść, aby zrobić sobie w nich zdjęcie. Zabrania się przemieszczania dekoracji.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo osób odwiedzających plac, nie wolno biegać, jeździć na rowerach (w tym rowerkach dziecięcych) i także korzystać z deskorolek, hulajnóg, rolek, sanek itp. wewnątrz dekoracji
 3. Zabrania się dotykania urządzeń elektrycznych, kabli, przewodów oraz elementów zasilających dekoracje.
 4. W dni, kiedy panują niesprzyjające warunki atmosferyczne (m.in. gołoledź, znaczne opady śniegu), należy zachować szczególną ostrożność.
 5. Wystawa jest stale monitorowana przez kamery. Osoby wchodzące na teren Placu muszą mieć tego świadomość i przebywając na placu  tym samym wyrażają zgodę na monitoring.
 6. Osoby zakłócające spokój i porządek oraz niestosujące się do niniejszego regulaminu mogą być pozbawione prawa do przebywania na terenie placu oraz ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody materialnie.
 7. Kwalifikowani pracownicy Biblioteki czy Gminy mają prawo do interwencji i wezwania do opuszczenia Placu osoby, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu. Z tego tytułu nie przysługują zwiedzającym żadne roszczenia.
 8. Zabrania się wnoszenia i używania na terenie Placu materiałów pirotechnicznych, wybuchowych, szkodliwych substancji chemicznych i tym podobnych środków
 9. Odwiedzający zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych Placu. Zabrania się odpalania sztucznych ogni, fajerwerków, zimnych ogni, petard, itp., wzniecania ognia, rozpalania ognisk, rozpalania grilla i tym podobnych czynności na całym terenie Placu.
 10. Organizator iluminaci świetlnych na Placu nie bierze odpowiedzialności za zachowanie odwiedzających pod wpływem alkoholu, którzy biorą pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie, szkody oraz doznane kontuzje
 11. Zabrania się dotykać ekspozycji, okablowania lub reflektorów na terenie Placu.
 12. Na terenie Placu zabrania się zanieczyszczania lub zaśmiecania Placu, niszczenia zieleni.
 13. Zabrania się naruszenia lub niszczenia przedmiotów należących do Placu lub innych osób.
 14. Osoba przebywająca na terenie Placu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody, w tym osobowe, zniszczenia mienia powstałe z jej winy.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek siły wyższej, sił natury, warunków atmosferycznych lub innych przyczyn noszących znamiona siły wyższej, wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej.
 

awarią pojazdu firmy KOMA

Spotkanie świąteczne

Wsparcie dla rolników, którzy jeszcze nie skorzystali z dofinansowania na wymianę pokryć dachowych z azbestu

Rolnicy od 15 grudnia br. mogą składać wnioski o pomoc na wymianę pokryć dachowych z azbestu w gospodarstwach rolnych - poinformowało w czwartek (14 grudnia) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dokumenty można składać do 12 stycznia 2024 r
Wsparcie skierowane jest do tych rolników, którzy jeszcze nie skorzystali z dofinansowania na wymianę pokryć dachowych z azbestu w ramach pierwszego naboru wniosków. Dokumenty przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Pieniądze będzie można otrzymać na wymianę pokrycia dachu z azbestu na budynkach służących do produkcji rolniczej. Wysokość pomocy wynosi 40 zł na metr kw. wymienianego pokrycia dachu, maksymalnie do 500 m kw. wymienionego pokrycia dachu.

Ostrzeżenie Meteorologiczne prognoza na 4 doby