Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne

II nabór na uzyskanie rekomendacji miejsca przyjaznego rowerzystom

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż 17.01.2023 r. decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego został ogłoszony II nabór na uzyskanie rekomendacji miejsca przyjaznego rowerzystom (MPR) w województwie warmińsko-mazurskim.  Niniejszy  system jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby odbiorców
szlaku - rowerzystów, dla których jednolite i porównywalne zasady rekomendacji obiektów na trasach rowerowych są istotnym wyznacznikiem jakości produktu turystycznego. Celem Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom jest rozwój i promocja MPR oraz podnoszenie jakości świadczonych usług na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Nabór w ramach Rekomendacji kierowany jest do wszystkich podmiotów zainteresowanych uzyskaniem rekomendacji MPR prowadzących działalność/posiadających obiekt na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (obiektów noclegowych, atrakcji turystycznych, obiektów gastronomicznych, informacji turystycznych oraz pozostałych obiektów usługowych).
Podstawą zgłoszenia jest spełnienie wymagań określonych w regulaminie Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom oraz poprawne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia (więcej informacji pod linkiem: https://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/rowerowe-warminsko-mazurskie/8157-miejsca-przyjazne-rowerzystom-ii-nabor).
Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie niniejszej informacji wśród podmiotów prowadzących działalność na terenie Państwa jednostki administracyjnej.
 
 
Z poważaniem
 
Ewelina Kuper-Pińska
 
Departament Turystyki i Sportu

Uchwalono budżet Gminy Gronowo Elbląskie na 2023 rok

Dnia 28 grudnia 2022 roku w tut. Urzędzie Gminy odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy Gronowo Elbląskie, na której Rada Gminy uchwaliła budżet Gminy na 2023 rok. Wraz z uchwałą budżetową Radni uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2040. Projekty w/w uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną  Izbę Obrachunkową w Olsztynie.
W kolejnej części Sesji Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Dorosz oraz Wójt Gminy Gronowo Elbląskie Pan Marcin Ślęzak w imieniu własnym i mieszkańców Gminy podziękowali dr Marcinowi Kazimierczuk Zastępcy Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, bryg. Łukaszowi Kochan Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz Panu Michałowi Gzowskiemu Rzecznikowi Lasów Państwowych za wsparcie oraz aktywne zaangażowaniew działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju Gminy Gronowo Elbląskie.
Podziękowania otrzymała również Pani Bogusława Dudek za pełnienie funkcji Sołtysa Wsi Gajewiec.
            Wójt Gminy Gronowo Elbląskie złożył także serdeczne podziękowania Radnym Gminy, Skarbnikowi Gminy oraz wszystkim pracownikom tut. Urzędu Gminy za przygotowanie i zatwierdzenie budżetu na rok 2023, co pozwoli na przystąpienie do działań i realizacji zadań inwestycyjnych wraz z początkiem Nowego Roku.
czytaj dalej

AKTUALNE OFERTY 19.01.2023

„Wspieraj lokalnie”

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie przystąpił do projektu „Wspieraj lokalnie”, który ułatwia przekazywanie 1,5% dla lokalnych organizacji pożytku publicznego przy rozliczaniu PIT.
W ramach projektu gmina otrzymała bezpłatny program do rozliczania podatków – “PITax.pl Łatwe podatki” promujący rozliczenia podatku na terenie danej jednostki samorządu oraz do przekazania 1,5% lokalnym OPP.
Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z  PITax.pl Łatwe podatki.

XLIV Sesja Rady Gminy Gronowo Elbląskie

„Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie proszę Państwa o udostępnienie informacji o 6. NABORZE WNIOSKÓW do Projektu  pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”, który trwa do 2 lutego 2023 r.
 
Projekt jest skierowany do firm, które planują rozpocząć, bądź działają czynnie w sektorze gospodarki wodnościekowej. W ofercie mamy 28 szkoleń, które są zarekomendowane przez Radę ds. Kompetencji w sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. W ostatnich dniach nastąpiła zmiana Rekomendacji Rady w celu lepszego dopasowania do aktualnych warunków rynku pracy i potrzeb pracodawców. I tak m.in. wprowadzone 3 nowe usługi rozwojowe:
  • Korzystanie z dostępnych otwartych narzędzi systemu informacji geograficznych,
  • Montowanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
  • Rekultywacja składowisk odpadów i innych terenów zdegradowanych;
w większości proponowanych usług skrócono czas ich trwania oraz zostały zaktualizowane maksymalne kwoty dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika.
 
Będę wdzięczna za udostępnienie linku do informacji  o naborze w mediach społecznościowych:
 
Agencja Rozwoju Regionalnego „ ARLEG ” S.A. jest spółką, która podlega i jest związana z Województwem Dolnośląskim. Więcej informacji o naszej spółce znajduje się na naszej stronie internetowej: www.arleg.eu.
Jesteśmy Operatorem Projektu pn.  „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”. W ramach niego, oferujemy  dofinansowanie (ponad 7 800 PLN NA 1 PRACOWNIKA)  do różnego rodzaju szkoleń, kursów. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. PROJEKT JEST OGÓLNOKRAJOWY.  
 
Ja nazywam się Katarzyna Jakubas, jestem dostępna pod numerem 76 862 27 77 wew. 61, 62, mailowo: gwsir@arleg.eu i chętnie przedstawię szczegóły Projektu.
 
 

webinarium CEDUR dla seniorów pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście .....

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza na webinarium CEDUR dla seniorów pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie,
w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”, 20 stycznia 2023 roku
Seminarium online organizowane jest przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR oraz Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego – CEBRF, we współpracy z Komendą Główną Policji.
Webinarium przeznaczone jest dla seniorów, aby zwiększyć świadomość i uwrażliwić tę grupę społeczną na zagrożenia występujące w Internecie.
Spotkanie odbędzie się 20 stycznia 2023 roku (17:00-18:00). Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 16:45.
Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.
W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 19 stycznia 2023 roku.
Udział w webinarium jest bezpłatny.
 
 
 

Ostrzeżenie meteorologiczne na 4 doby

Uzgodnienia i konsultacje dotyczace likwidacji przejazdów kolejowo-drogowych