Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

Badanie wzroku terminy 11 czerwca i 14 września

AKTUALNE OFERTY

XIII Wiosenne Targi Ogrodnicze

LVI Sesja Rady Gminy Gronowo Elbląskie kończąca kadencję 2018-2024

Dnia 27 marca 2024 roku w sali widowiskowej Filii Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie w Jegłowniku odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Gronowo Elbląskie kończąca VIII kadencję 2018-2024.
 
LVI Sesja Rady Gminy Gronowo Elbląskie rozpoczęła się od części roboczej, podczas której Wójt Gminy Gronowo Elbląskie Marcin Ślęzak przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności. Następnie Radni Gminy przyjeli jednogłośnie dziewięć uchwał.
            Po przerwie, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz dokonał wznowienia obrad. Odśpiewano Hymn Polski. W następnej kolejności podsumowanie mijającej kadencji dokonał Przewodniczący Rady Gminy, który podziękował za współpracę Radnym Gminy Gronowo Elbląskie, Wójtowi Gminy, pracownikom tut. Urzędu Gminy, kierownikom jednostek organizacyjnych, Przewodniczącemu Rady Powiatowej WMIR w powiecie elbląskim, Prezesowi Oddziału Gminnego Związku OSP RP, Radnemu Powiatu,  sołtysom oraz mieszkańcom, którzy mieli i mają wpływ na kształtowanie lokalnej wspólnoty. W dalszej części, Przewodniczący Rady dokonał podsumowania działalności VIII kadencji Rady Gminy Gronowo Elbląskie informując, iż w latach 2018 – 2024 odbyło się 56 sesji Rady Gminy, na których przyjęte zostały 363 uchwały. Ponadto, Radni pracowali w podległych Radzie Gminy stałych i doraźnych komisjach, które zajmowały się głównie opiniowaniem projektów uchwał i sprawami przekazanymi do rozpatrzenia przez Radę Gminy.
Później głos zabrał Wójt Gminy Gronowo Elbląskie Marcin Ślęzak, który podsumował swoją kadencję mówił o inwestycjach i przedsięwzięciach prowadzonych w Gminie w minionym okresie. Wójt Gminy przypomniał, iż mocnym akcentem minionej kadencji były gminne inwestycje drogowe oraz termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej.
Wójt Gminy Gronowo Elbląskie Marcin Ślęzak skierował podziękowania do pracowników tut. Urzędu Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów oraz zaproszonych gości, dziękując im za zaufanie i bardzo dobrą współpracę na rzecz rozwoju Gminy.
            W trakcie Sesji, Przewodniczący Rady Gminy wraz z Wójtem Gminy wręczyli imienne podziękowania za zaangażowanie w pracę dla dobra społeczności lokalnej
w mijającej kadencji 2018-2024.
Słowa wdzięczności i uznania do Wójta Gminy oraz Radnych skierowali także sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych i instytucji kultury oraz zaproszeni goście.  
Specjalnie na tą okazję została przygotowana część artystyczna przez dzieci i młodzież.
czytaj dalej

Ostrzeżenie Meteorologiczne prognoza na 4 doby

AKTUALNE OFERTY

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ELEKTROŚMIECI

Ostrzeżenie Meteorologiczne prognoza na 4 doby

Konto organizacji w e-urzędzie Skarbowym

AKTUALNE OFERTY - 28.03.2024

1 2 3 4 5 6 ... 132

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres e-doręczenia : 
AE:PL-89266-33934-JCFVI-16
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
/UG_Gronowo_Elblaskie/skrytka
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 15:00
środa  od godz. 7:00 do 16:00
piątek od godz. 7:00 do 14:00
 
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140