Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

Warsztaty dietetyczno - żywieniowe

Życzenia Bożonarodzeniowe

XXI Sesja Rady Gminy Gronowo Elbląskie

Szopka Bożonarodzeniowa

W Gronowie Elbląskim na placu pojawiła się Szopka Bożonarodzeniowa postawiona przez Bibliotekę Publiczną Gminy Gronowo Elbląskie. Ogromne podziękowania dla Pani Kingi Ślęzak za namalowanie przepięknych postaci stanowiących szopkę, Magdalenie Józefowicz za namalowanie owieczek, Panu Krzysztofowi Srock za wycięcie konturów postaci z płyt oraz Panu Grzegorzowi Żołędowskiemu za siano i słomę.
Szopkę stawiali i dekorowali: Małgorzata Józefowicz, Joanna Marcinkowska, Anna Popko i Mirosław Koszykowski. Zapraszamy mieszkańców gminy do powieszenia własnych ozdób na choinkach, które stoją przy naszej Szopce Bożonarodzeniowej.
 

Proszę o ograniczenie wizyt w urzędzie

Szkolenia i Doradztwo Zadanie Anty - Covid

OPTO - BUS

zaprasza do udziału w konkursie Sternik. Cała Naprzód!

Szanowni Państwo!
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego serdecznie zaprasza do udziału w konkursie Sternik. Cała Naprzód!
Głównym celem wydarzenia jest wyłowienie i nagrodzenie firm, szpitali, jednostek administracji (w tym JST) oraz NGO z województwa warmińsko-mazurskiego, które najsprawniej radziły i nadal radzą sobie z COVID-19.

 Konkurs skierowany jest do liderów, którzy mimo niesprzyjających okoliczności potrafili utrzymać bezpieczny kurs, planują długoterminowo.

Poznanie ich historii pozwoli innym skorzystać z wiedzy i zebranych doświadczeń. Pokaże, jak można dostosowywać usługi i produkty do zmieniających się potrzeb rynku.

???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????:
Przyjmowanie zgłoszeń, spotkania i rozmowy partnerów z uczestnikami - od 01.12.2020 roku do 28.02.2021 roku;
Ocena merytoryczna zgłoszeń - do 31.03.2021 roku;
Ogłoszenie wyników - do 30.04.2021 roku w terminie wyznaczonym przez kapitułę, z uwzględnieniem bieżącej sytuacji epidemicznej.

????????????????????????????????????:
Firmy:
▪ mikro i małe,
▪ średnie,
▪ duże.
Administracja:
▪ jednostki samorządu terytorialnego (JST),
▪ administracja państwowa.
Szpitale,
Organizacje NGO.
Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie poprzez stronę internetową www.bgk.pl/sternik-cala-naprzod poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz akceptacja Regulaminu w terminie określonym w ogłoszeniu o Konkursie.
 
Z poważaniem
Sylwia Bartosiewicz

Kampania BEZ CHEMII NA DRODZE

Zachęcamy Państwa do korzystania i rozpowszechniania materiałów edukacyjno-informacyjnych oraz spotów umieszczonych na stronie akcji: https://bezchemiinadrodze.pl/ (zakładka: "materiały do pobrania").

Badanie Ankietowe

Szanowni Państwo,
pracownicy dydaktyczni Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, University of Žilina, The Institute of Technology and Business in České Budějovice, University of Ljubljana oraz University of Zagreb, prowadzą międzynarodowe badania naukowe, obejmujące Polskę, Czechy, Słowację, Chorwację i Słowenię. Tematem badań są zmiany mobilności mieszkańców, po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.
Zapraszamy Państwa do udziału w dobrowolnych i anonimowych badaniach ankietowych. Zgromadzone statystyki wykorzystywane będą, jako zagregowane dane naukowe, które stanowić będą cenne źródło do przygotowania międzynarodowej analizy porównawczej w postaci naukowego artykułu.
Ankieta składa się z 18 pytań pozwalających na wybór jednej odpowiedzi lub umożlwiających wpisanie własnej opinii/komentarza.
Wypełnienie ankiety zajmie około 5 minut.
Dziękujemy Państwu za poświęcony czas.
W imieniu zespołu badawczego
dr inż. Piotr Gorzelańczyk
Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica