Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

Pamiątka Regionu Warmii i Mazur

 • 13-02-2020
 • Autor: Informatyk
 • drukuj

Program stypendialny

Program stypendialny Klasa Fundacji BNP Paribas dla zdolnych absolwentów szkół podstawowych z mniejszych miejscowości
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 14 lutego 2020 roku.
,,Klasa” to stypendium obejmujące:
 • pełne wsparcie w trakcie 4 lat nauki w liceum,
Każdy uczestnik programu ma zapewniony pobyt w internacie oraz wyżywienie, otrzymuje podręczniki i comiesięczne kieszonkowe, bierze udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych. Stypendyści programu są też pod stałą opieką wychowawcy i pedagogów.
 • stypendium finansowe na I roku studiów.
Ponadto „Klasa” zapewnia:
 • wsparcie działań wolontariackich,
W ramach programu zaangażowania stypendystów „Możesz na mnie polegać” uczniowie dzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami i czasem – każdy wybiera to, w czym czuje się najlepiej.
 • udział w integracyjnym obozie językowym,
 • dostęp do nagród stypendialnych,
 • wieloletnie wsparcie Fundatora - Banku BNP Paribas,
 • dalszy rozwój w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwentów.
Źródło:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

 
 
 
 
 
Olsztyn, dn. 10.02.2020 r.
 
Dzień Dobry!
 
W związku z licznymi pytaniami uprzejmie informujemy, iż pracownicy firmy Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o. odwiedzają obecnie mieszkańców Gminy Gronowo Elbląskie w miejscowościach:
Gronowo Elbląskie,  Jasionno,  Jegłownik ,  Oleśno
w związku z prowadzonymi pracami projektowymi budowy światłowodowych linii kablowych na terenie Gminy.
Pragniemy podkreślić, że podpisywane przez właścicieli posesji umowy o dostęp do nieruchomości, nie oznaczają automatycznego korzystania przez nich z usług telekomunikacyjnych – usługi takie będą w przyszłości oferowane przez operatorów tych usług (w tym lokalnych), wykorzystujących wybudowaną w ten sposób nowoczesną infrastrukturę światłowodową.
Umowa o dostęp do nieruchomości odnosi się jedynie do wyrażenia zgody przez jej właściciela na przewieszenie kabla światłowodowego nad działką lub ułożenie kabla doziemnego, w zakresie wskazanym  w umowie oraz pokazanym na szkicu, będącym załącznikiem do tej umowy.
Dostęp do nieruchomości będzie realizowany przez operatora projektowanej infrastruktury, wyłącznie na potrzeby instalacji telekomunikacyjnych linii światłowodowych oraz w przypadku konieczności usunięcia ich awarii.
Właściciele nieruchomości nie ponoszą żadnych kosztów związanych z podpisywaną umową.
 
                                                                                                  Z poważaniem
                                                                                                     Monika Bohdanowicz
 
Pismo Przewodnie
  Gronowo Elbląskie dnia 10.02.2020 r.
 
                         Informujemy, że Gmina Gronowo Elbląskie objęta jest rządowym Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC). Założeniem tego programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju i likwidacja obszarów, w których nie ma dostępu do bardzo szybkiego Internetu.
W związku z tym pracownicy firmy Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o. odwiedzają obecnie mieszkańców gminy w miejscowościach                        Gronowo Elbląskie, Jasionno, Jegłownik, Oleśno
w związku z prowadzonymi pracami projektowymi budowy światłowodowych linii kablowych na terenie gminy.
Pracownicy Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o. w ramach prac projektowych podpisują z właścicielami działek umowy o dostęp do nieruchomości w celu wykonania założonych w projekcie prac.
Pragniemy podkreślić, że podpisywane przez właścicieli posesji umowy o dostęp do nieruchomości, nie oznaczają automatycznego korzystania przez nich z usług telekomunikacyjnych.
Dostęp do nieruchomości będzie realizowany przez operatora projektowanej infrastruktury, wyłącznie na potrzeby instalacji telekomunikacyjnych linii światłowodowych oraz w przypadku konieczności usunięcia ich awarii.
Właściciele nieruchomości nie ponoszą żadnych kosztów związanych z podpisywaną umową.
.
.........................................................................................................................................
Szanowni Państwo,
informujemy o planowanej inwestycji związanej z projektem
szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego, która swym zasięgiem obejmuje
obszar Waszej Gminy.
Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa (POPC) nadzorowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa
(CPPC - jednostka podległa Ministerstwu Cyfryzacji).
W najbliższym czasie nasi przedstawiciele będą spotykać się z Państwem
w celu uzgodnienia projektu na Państwa nieruchomościach (w tym podpisanie
zgody na realizację).
Adresy wytypowane do przyłączenia znajdują się na stronie:
https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-i-os
Przyłączenie jest całkowicie bezpłatne i nie będziecie Państwo ponosić
z tego tytułu żadnych kosztów. Wykonanie przyłącza ma dać Państwu
możliwość, ale nie zobowiązuje do korzystania z usług internetu i/lub telewizji
i/lub telefonu z wykorzystaniem projektowanej infrastruktury.
Informujemy, że nasi pracownicy niczego nie sprzedają i nie pobierają,
żadnych opłat.
Planowany termin zakończenia projektu: 2020 r.
 
 
 
 

Cyfrowy Urząd

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drodzy mieszkańcy
Gminy Gronowo Elbląskie
 
zachęcam do rejestrowania się
na portalu e-Usługi Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie
 
 
Usługa dostępna jest poprzez stronę:
 
 
 
Wójt Gminy
Gronowo Elbląskie
Marcin Ślęzak

Aktywni Obywatele

 
 
 
 
 
Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o publikację na stronie internetowej Państwa urzędu, w mediach społecznościowych (jeśli są prowadzone) oraz w wydawanych przez Państwa informatorach i/lub mediach papierowych informacji o spotkaniu poświęconym prezentacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy oraz możliwości, jakie program daje organizacjom społecznym działającym na Państwa terenie.
Uprzejmie prosimy o publikację informacji przed 27 lutego.
Prosimy o przesłanie linku do opublikowanego przez Państwa materiału na adres: informacja@batory.org.pl
Uprzejmie prosimy o potraktowanie tej prośby jako wniosku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Z poważaniem,
Katarzyna Groblewska
Specjalistka ds. komunikacji i promocji
Fundacja im. Stefana Batorego
Program Aktywni Obywatele – spotkanie informacyjne w Ełku i Olsztynie
10 lutego ruszył konkurs dotacyjny, w którym o środki mogą ubiegać się m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne czy koła gospodyń wiejskich. Budżet nowego programu dla organizacji społecznych Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy wynosi 30 milionów euro. Dotacje będą przyznawane na działania w trzech obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie.

W województwie warmińsko-mazurskim zaplanowano dwa spotkania informacyjne - 27 lutego w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej i 2 marca w Kuźni Społecznej. Podczas spotkań organizatorzy opowiedzą o założeniach Programu i pierwszego konkursu dotacyjnego, a także o wyzwaniach związanych z obszarami wspieranymi przez Fundusz. Przedstawią inspirujące przykłady działań i odpowiedzą na pytania. Część spotkania będzie miała charakter warsztatowy. Przedstawiciele organizacji społecznych będą mogli popracować nad wstępnymi pomysłami na projekty.  
W spotkaniu mogą wziąć udział większe i mniejsze organizacje (z minimum rocznym stażem działania) zarówno z warmińsko-mazurskiego jak i sąsiednich województw. Zgłaszać się można poprzez wypełnienie formularza na stronie http://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/szkolenia-i-webinaria/
Organizatorami spotkania są Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”, Fundacja im. Stefana Batorego i we współpracy z Urzędem Miasta Ełku oraz Bankiem Żywności w Olsztynie .
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest finansowany ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze EOG). To bezzwrotna pomoc przyznawana przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Operatorem Funduszu Krajowego w Polsce jest konsorcjum trzech organizacji – Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.  

Informacji organizacyjnych dotyczących spotkania w Ełku udziela Maciej Juchniewicz, Urząd Miasta Ełku - Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (tel. 87 732 61 86, m.juchniewicz@um.elk.pl)

Informacji organizacyjnych dotyczących spotkania w Olsztynie udziela Dominika Patryucha-Sokół tel. 510 172 320 dominika.sokol@kuzniaspoleczna.pl

W sprawach dotyczących samego programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy i założeń spotkania prosimy o kontakt z Marią Perchuć-Żółtowską tel. 22 100 55 94, mperchuc@stocznia.org.pl).
Więcej informacji o programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: www.aktywniobywatele.org.pl
 
 
 

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

 
 X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci
„Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz
i szanujesz”
pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego
 
Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych
z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.
 
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A-3 na temat zapobiegania wypadkom
i chorobom zawodowym rolników, związanych z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich.
 
UWAGA! Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS,
gdzie uzyskają niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji. Termin nadsyłania prac konkursowych do Oddziałów Regionalnych Kasy upływa
28 lutego 2020 r.
Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa Regulamin
(w załączeniu).
Zgłoszenie udziału i dodatkowe informacje udzieli najbliższa Placówka Terenowa KRUS
lub Oddział Regionalny KRUS w Olsztynie.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
 

ARiMR

 • 10-02-2020
 • Autor: Informatyk
 • drukuj