Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

Budowa Obwodnicy Jegłownika

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej

Jeziorany Turniej Tenisa Stołowego LZS

Zapraszamy do udziału
 
Regulamin na stronie  www.lzs.olsztyn.pl
 
Przypominamy o zgłoszeniach
termin zgłoszeń 7.06.2022
pozdrawiamy

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS
ul. Kołobrzeska 13
wmz@lzs.olsztyn.pl
www.lzs.olsztyn.pl
 
 
 
 
 
 

Podpisanie umowy na realizację zadania w ramach konkursu "Granty PPGR"

Od dnia 7 czerwca droga będzie nieprzejezdna!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOMUNIKAT
Z uwagi na trwające prace remontowe drodze powiatowej prowadzącej z Jegłownika do Gronowa Elbląskiego informujemy o planowym zamknięciu drogi.
❗️❗️❗️ od dnia 7 czerwca droga będzie nieprzejezdna, planowane zamknięcie może ulec zmianie z uwagi na warunki pogodowe ❗️❗️❗️
 
W imieniu Wykonawcy za utrudnienia przepraszamy
czytaj dalej

Przedłużenie stopnia alarmowego CRP

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:
 
  1. nr  153 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. nr  154 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Zarządzenia obowiązują od dnia 1 czerwca 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 30 czerwca 2022 roku do godz. 23:59.
 
W związku z powyższym:
  1. uprzejmie proszę o niezwłoczne potwierdzenie wyłącznie e-mailem do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego faktu otrzymania niniejszej informacji oraz rozpoczęcie przygotowań do wprowadzenia stopni alarmowych,
  2. w przypadku zdarzeń nagłych nadal obowiązuje kontakt telefoniczny oraz raport doraźny, 
  3. proszę o przekazanie końcowego raportu o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonych stopni alarmowych do godz. 10.00, 1 lipca.

Wypoczynek Latem

 
 
 
czytaj dalej

Dzień Dziecka

Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Gronowo Elbląskie

Podczas XXXVII Sesji Rady Gminy Gronowo Elbląskie, która miała miejsce
w środę tj. 25 maja 2022 roku wszyscy obecni Radni udzielili Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie – Panu Marcinowi Ślęzak absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559), Wójt Gminy Gronowo Elbląskie Pan Marcin Ślęzak przedstawił Radzie Gminy szczegółowy „Raport o stanie Gminy Gronowo Elbląskie za rok 2021”, który obejmował m.in. podsumowanie działalności Wójta Gminy, w szczególności realizację programów i strategii, uchwał rady gminy oraz podsumowanie działalności podległych jednostek organizacyjnych. Raport umożliwił radnym wgląd w sytuację gospodarczo-społeczną gminy i poddanie jej obiektywnej, opartej na faktach ocenie, co było możliwe podczas przeprowadzonej w następstwie debacie. Radni jednogłośnie zadecydowali o udzieleniu Wójtowi Gminy wotum zaufania.
W/w raport dostępny jest na stronie BIP Gminy Gronowo Elbląskie
W dalszej części sesji zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy za ubiegły – 2021 rok, przyjmując, że przedstawione sprawozdanie finansowe oraz informacja o stanie mienia komunalnego wskazują, iż budżet Gminy Gronowo Elbląskie realizowany był
w sposób uzasadniony. Potwierdzone to zostało również przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie absolutorium.
Zgromadzeni radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie za rok 2021.
W podsumowaniu Wójt Gminy Pan Marcin Ślęzak podziękował za udzielone wotum zaufania i absolutorium podkreślając, że jest to wynik przede wszystkim bardzo dobrej współpracy z Radą Gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy, sołectwami oraz dużym zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim.
Wójt Gminy Gronowo Elbląskie podczas sesji przekazał również na ręce Sołtysa Sołectwa Wikrowo – Pana Krzysztofa Wdowiak podziękowania od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Pana Gustawa Marka Bzezin za zaangażowanie i rozwój swojej społeczności.  
czytaj dalej

Przewidywane Zjawiska Meteorologiczne na 4 doby

Wypłaty Dodatku Osłonowego

1 2 3 4 5 6 ... 87