Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO - OPIEKUN SIŁOWNI w Bibliotece Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie

1. Nazwa i adres jednostki: Biblioteka Publiczna Gminy Gronowo Elbląskie, ul. Osiedlowa 6,
    82-335 Gronowo Elbląskie

2. Określenie stanowiska: OPIEKUN SIŁOWNI
3. Wymagania niezbędne:
a) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
b) Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) Nieposzlakowana opinia,
d) Wykształcenie minimum średnie w kierunku wychowania fizycznego i/lub fizjoterapii
i/lub kursy instruktora rekreacji ruchowej, instruktor fitness (trener personalny)
kulturystyka, zarządzanie.
4. Wymagania dodatkowe:
a) Znajomość obsługi sprzętów w siłowni,
b) Obsługa urządzeń/programów, aplikacji,
c) Mile widziane doświadczenie na w/w stanowisku,
d) Znajomość branży fitness,
e) Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra
organizacja czasu pracy, wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Wnoszenie indywidualnego wkładu w rozwój obiektu.
b). Nadzorowanie i obsługa techniczna sprzętu w budynku Siłowni.
c) Obsługa około treningowa klienta.
d) Obsługa kalendarza zajęć, płatności.
e) Kontrola bieżąca stanu technicznego wyposażenia Sali Siłowni
f) Przeprowadzenie i organizacja drobnych napraw wyposażenia Siłowni
g) Dbanie o czystość i porządek w obiekcie.
6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) 0,5 etatu wymiar czasu pracy,
b) Praca w budynku Hala Sportowa, ul. Osiedlowa 6, 82-335 Gronowo Elbląskie
czytaj dalej

Adam Becmerowicz został wybrany na Sołtysa Sołectwa Karczowiska Górne na kadencję 2024-2029

Pomocy żywnościowa

Bon energetyczny

Będzie to jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone dla ok. 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych dochodach. Przewidziane będą dwa progi dochodowe:
 • do 2500 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
 • do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.
 
Ze wsparcia będą mogli skorzystać np.:
 • emeryci ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury,
 • emeryci i renciści, których świadczenie jest równe najniższej emeryturze, (aktualnie 1780,96 zł).
 
Wysokość bonu energetycznego będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:
 • 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
 • 400 zł dla gospodarstw 2-3 osobowych,
 • 500 zł dla gospodarstw 4-5 osobowych,
 • 600 zł dla gospodarstw 6-osobowych i większych.
 • Jeśli w gospodarstwie domowym wykorzystywane będą źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, to bon energetyczny wzrośnie o 100 proc. (od 600 zł do 1200 zł).
 
Przy wypłacie bonu obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.
 
Wniosek dotyczący bonu energetycznego można będzie złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim, w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku.
 • Na rozpatrzenie wniosku będzie 60 dni.
 • Wypłata pieniędzy powinna być zrealizowana na jesieni 2024 roku lub na początku 2025 roku.
 
Ponadto, celem nowych przepisów jest zapewnienie do 31 grudnia 2024 roku dostaw paliw gazowych na stabilnym, akceptowalnym poziomie cenowym dla odbiorców paliw gazowych.
Do 30 czerwca 2025 roku przedłużone zostanie także funkcjonowanie mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła.
 
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej

Poradnik - bezpieczeństwo i odporność na trudne czasy

Pan Paweł Myłka, geodeta prowadzący własną działalność, zajmujący się hobbystycznie obronnością, przesłał do Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim swój autorski poradnik, w którym znajdują się informacje dotyczące przygotowań na różnego rodzaju zdarzenia, katastrofy i wojnę.
„Jest to zbiór znalezionych w Internecie artykułów (dostępnych na stronach rządowych i samorządowych), które uzupełniłem o swoje przemyślenia. Przemyślenia bazujące na lekturze dziesiątek publikacji na temat bezpieczeństwa i obronności. Jest to poradnik jakich wiele obecnie jest publikowanych. Ten przekazuje za darmo i bez żadnych zobowiązań każdemu kto zechce go przeczytać. Mam nadzieję, że dzięki temu nasz świat stanie się choćby trochę bezpieczniejszy dla nas i dla naszych dzieci.”
Zachęcamy do zapoznania się z publikacją (link poniżej)
 

Digital Wizards

Ostrzeżenie meteorologiczne

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Iwona Grela została wybrana na Sołtysa Sołectwa Gajewiec na kadencję 2024-2029

Wiesława Pawłowska została wybrana na Sołtysa Sołectwa Gronowo Elbląskie na kadencję 2024-2029

1 2 3 4 5 6 ... 143