Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

Ostrzeżenie Meteorologiczne prognoza na 4 doby

Legionelloza_co_musisz_wiedzieć

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim uprzejmie informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 
Adresatami Programu są:
  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie  Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością” edycja 2024
proszone są o zgłosze się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim w nie przekraczalnym terminie do dnia 08.09.2023 r.
 
 
Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 55-231-56-13 lub
507-161-886

Bezpłatne komputerowe badanie wzroku

Wzmocnij Swoje Otoczenie

Biblioteka Publiczna Gminy Gronowo Elbląskie została jednym z laureatów kolejnej edycji programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 20 tys. złotych zostaną zakupione krzesła i stoły dla naszych Świetlic Wiejskich w Fiszewie i w Karczowiskach Górnych.
„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu.
Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych:
https://www.wzmocnijotoczenie.pl
https://www.energetycznykompas.pl

Ostrzeżenie Meteorologiczne prognoza na 4 doby

Ostrzeżenie hydrologiczne

Data i godzina wydania: 17.08.2023 - godz. 21:30
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni

Zmiana ostrzeżenia Nr: 96 z dnia 17.08.2023
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1

Ważność: od godz. 21:31 dnia 17.08.2023 do godz. 08:00 dnia 18.08.2023
Obszar: Wąska, Bauda, Pasłęka od Wałszy do ujścia, Pasłęka od źródła do Wałszy, Zalew Wiślany - Banówka i Świeża, Wałsza, Drwęca Warmińska, Osa, Drwęca od źródła do Welu, Wel (warmińsko-mazurskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%
Uwagi: Zmiana dotyczy obszaru oraz okresu obowiązywania ostrzeżenia.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1 rzeki uchodzace do Zalewu Wislanego, wschodnia czesc zlewni Wisly od 21:31/17.08.2023 do 08:00/18.08.2023. W obszarach wystepowania prognozowanych opadow burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, moga wystapic gwaltowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Szczegoly na meteo.imgw.pl

 

AKTUALNE OFERTY 17.08.2023

ZAPRASZAMY mieszkańców Gminy Gronowo Elbląskie na spotkanie informacyjne

Ostrzeżenie Meteorologiczne 65

1 2 3 4 5 6 ... 121