Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne Prognoza na 4 doby

AKTUALNE OFERTY 10.08.2023

14 sierpnia Urząd Nieczynny

wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wzmożony ruch pojazdów wojskowych i statków powietrznych

Od piątku 4 sierpnia do 6 sierpnia 2023 r. na drogach niemal całej Polski, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z przygotowaniami do Wielkiej Defilady pod hasłem Silna Biało-Czerwona, która odbędzie się na Wisłostradzie w Warszawie, w związku ze Świętem Wojska Polskiego.
Ruch kolumn pojazdów wojskowych będzie odbywał się po drogach niemal wszystkich województw. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.
Natomiast w poniedziałek 7 sierpnia, w godzinach 8.00-12.00, nad Polską będzie można zaobserwować także wzmożony ruch statków powietrznych, które będą przemieszczać się na zgrupowania do parady lotniczej. Piloci będą także realizować loty treningowe od 8 do 13 sierpnia.
Pojazdy najczęściej poruszać się będą w godzinach nocnych, aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Jednak niektóre przejazdy będą odbywać się w ciągu dnia, a nawet w godzinach szczytów natężenia ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.
Zwracam się do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Prosimy również aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych.
 
***
Spotkajmy się na Wielkiej Defiladzie w Warszawie
Po 3 latach powróci największa defilada Wojska Polskiego. 15 sierpnia o godz. 14:00 ruszy na warszawskiej Wisłostradzie.  Zaprezentujemy 210 jednostek polskiego i zagranicznego sprzętu wojskowego oraz 92 statki powietrzne w asyście ponad 2000 żołnierzy.  Żołnierze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP zaprezentują najnowocześniejszy sprzęt, polskiej, koreańskiej i amerykańskiej produkcji, który zakupiono w ostatnich latach.
Wśród zaprezentowanego sprzętu znajdą się m.in. kupione od USA czołgi M1A1 Abrams, zakupione w Korei Południowej czołgi K2 i haubice samobieżne K9, wyrzutnie rakietowe HIMARS, samobieżne armatohaubice Krab, tureckie drony bojowe Bayraktar TB2, a także zestawy obrony powietrznej Patriot, element polskiego systemu "WISŁA" . Wśród sprzętu polskiej produkcji znajdą się m.in. nowe bojowe wozy piechoty Borsuk, transportery opancerzone Rosomak i samobieżne moździerze Rak, a także pojazdy minowania narzutowego Baobab-K oraz lekkie pojazdy zwiadowcze Żmija.  Na niebie będzie można obserwować nowe FA-50, a także wielozadaniowe samoloty bojowe F-16 i bezzałogowce.
W dniach 12 –15.08 zapraszamy na blisko 70 pikników, które odbywać się będą w miastach i miasteczkach we wszystkich województwach naszego kraju. Pokaz statyczny czołgów (Abrams, Leopard lub K2), KTO Rosomak, WR Langusta, Poprad oraz Rak to niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć  sprzęt, w który jest wyposażona nasza armia. Bezpośredni kontakt z profesjonalną załogą oraz możliwość zapoznania się z budową wozów bojowych pozwoli poznać specyfikę służby w wybranych specjalnościach wojskowych.
Zapraszamy do wspólnego świętowania!  Więcej informacji na stronach: www.mon.gov.pl i www.wojsko-polskie.pl/dgrsz  oraz na naszych kontach w mediach społecznościowych.
 
Z poważaniem
ppłk Magdalena Busz
oficer prasowy
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
tel. +48 571-221-155

Ostrzeżenie Meteorologiczne

Ostrzeżenie Meteorologiczne

Święto Policji

Susza w uprawach rolnych

 
Susza w uprawach rolnych
Wójt Gminy Gronowo Elbląskie informuje, że wniosek o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku wystąpienia suszy w 2023r.j (z wyjątkiem szkód w środkach trwałych) producenci rolni mają obowiązek składać za  pośrednictwem publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” (wymagany profil zaufany, podpis kwalifikowany itp.). Planowane uruchomienie aplikacji dla producentów rolnych to druga połowa lipca br. Aplikacja dostępna będzie pod linkiemhttps://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych
Szacowanie szkód przez publiczną aplikację pozostaje podstawowym  i obligatoryjnym narzędziem do szacowania szkód powstałych w wyniku suszy. 
Jeżeli ocena skutków suszy czy innej klęski żywiołowej wyliczona w ww. aplikacji, nie będzie odpowiadać producentowi rolnemu, wówczas ma możliwość złożenia wniosku do tut. urzędu o oszacowanie szkód również przez komisję suszową w terminie umożliwiającym ich oszacowanie  (o ile dana uprawa nie została skoszona) nie później niż do 15 września roku wystąpienia szkody. Warto jednak pamiętać, że oszacowanie szkód tylko przez komisję, z pominięciem aplikacji suszowej, nie będzie uprawniało do uzyskania pomocy suszowej.
Należy podkreślić, że złożenie wniosku przez rolnika o szacowanie szkód przez komisję, nie zwalina go z obowiązku złożenia wniosku przez publiczną aplikacje.
Wniosek złożony do komisji o przeprowadzenie lustracji musi uwzględniać wszystkie uprawy zgłoszone do ARiMR w ramach dopłat bezpośrednich w kampanii 2023 (do wniosku należy dołączyć ksero wniosku o dopłaty bezpośrednie). 
Zgodnie z przepisami komisja winna oszacować szkody spowodowane przez suszę do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku przez producenta rolnego, nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.
Komisja sporządza raport oszacowania szkód, a nie protokół. Raport oszacowania szkód w danym gospodarstwie rolnym komisja składa za pomocą publicznej aplikacji w terminie 60 dni od dnia oszacowania szkód spowodowanych przez suszę nie później niż do 15 października roku wystąpienia suszy oraz przekazuje uwierzytelniony przez członków komisji wydruk tego raportu wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce powstania szkód.
 
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U.  z 2015r. poz. 187 z późn. zm.)  w zakresie szacowania w gospodarstwach rolnych szkód spowodowanych wystąpieniem w 2023r. suszy przez Komisje powołane zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 marca 20923r.
Wniosek do pobrania ze strony internetowej:  https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/procedury-dot-szacowania-szkod-w-rolnictwie-spowodowane-niekorzystnymi-zjawiskami-atmosferycznymi-w-2023 (wzór nr 3 wniosku rolnika do gminy 2023r. – SUSZA)
 
 

Ostrzeżenie Meteorologiczne