Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

Opto - bus

Dodatek Osłonowy

 
Dodatek osłonowy ma na celu „wsparcie osób najuboższych w celu eliminacji zjawiska ubóstwa
i wykluczenia energetycznego”, dlatego przewidziano kryterium dochodowe.
Dodatek osłonowy przysługuje:
  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100 zł (gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca)
  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500 zł na osobę (gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).
 
W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu członka rodziny przekracza ww. kryteria, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego,
a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dochód ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku.

Ponieważ dodatek ma obowiązywać przez pół roku, jego wysokość wyniesie połowę kwot, które obowiązywały w całym roku 2023 z uwzględnieniem waloryzacji o urzędowo potwierdzony wskaźnik inflacji w 2022 roku, który wyniósł 14,4 proc.
czytaj dalej

AKTUALNE OFERTY - 18.01.2024

Po co nam plastik i jak przywracać go do obiegu 13 razy skuteczniej?

Materiał edukacyjny
Warszawa, 16 stycznia 2024 r.
 
 
Kontakt
Plastics Europe Polska
Weronika Wertelecka
Communications Manager
Kom.+48 604 289 848
weronika.wertelecka@plasticseurope.org
 
 
Po co nam plastik i jak przywracać go do obiegu 13 razy skuteczniej?
Szkodliwy wpływ na zdrowie, zatruwanie planety, ryzyko wysokich mandatów, a nawet aresztu – to jeszcze nie wszystkie argumenty, które powinny nas zniechęcać do spalania plastikowych śmieci w domowych paleniskach. Odpady te, zamiast trafić do pieca, w przeważającej mierze mogłyby zostać poddane przetworzeniu, np. recyklingowi, i być ponownie wykorzystane w nowych produktach. Oto garść konkretnych faktów i liczb, które wyjaśnią, dlaczego tworzywa sztuczne to zbyt cenny materiał, żeby go marnować, i dlaczego segregacja odpadów naprawdę ma znaczenie.
„Plastik” – czyli co?
czytaj dalej

Obwieszczenie Wojewody W-M o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r

OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMBO) LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Gronowo Elbląskie wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.
Zgłoszenia powinien dokonać właściciel lub użytkownik nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.
Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Gronowo Elbląskie, pokój nr 8, a także w załączniku poniżej artykułu.
Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy
w Gronowie Elbląskim.
W przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku, będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia
 
UWAGA
Przedmiotowe zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), bądź przydomowych oczyszczalni ścieków nie składają właściciele nieruchomości,
podłączonych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
 
>WNIOSEK ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW + Klauzula informacyjna <
 

AKTUALNE OFERTY - 11.04.2024

Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety wszystkich mieszkańców, którzy posiadają przydomowy kompostownik i dostarczenie jej do Urzędu Gminy

Komunikat dotyczący systemu Biznes.gov.pl i CEIDG

 
 

Kondolencje