Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńWójt

Wójt Gminy Gronowo Elbląskie - Marcin Ślęzak


 
Tel:  55 231-56-13
e-mail: m.slezak@gminagronowo.pl
Kompetencje i zadania Wójta:
    jest organem wykonawczym Gminy,
    reprezentuje Urząd na zewnątrz,
    współdziała z Radą i Komisjami Rady,
    reprezentuje Gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Gminy,
    kieruje bieżącymi sprawami Gminy,
    jest Gminnym Szefem Obrony Cywilnej,
    jest kierownikiem Urzędu w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,
    sprawuje bezpośredni i szczegółowy nadzór nad działalnością Sekretarza i Skarbnika, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i samodzielnego  stanowiska ds. wojskowych i obrony cywilnej,
    sprawuje ogólny nadzór nad działalnością wszystkich stanowisk pracy w Urzędzie, w szczególności zapewnia przestrzeganie prawa przez wszystkie komórki organizacyjne, koordynuje działalność tych komórek, czuwa nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
    Wójt może powierzyć prowadzenie spraw Gminy w swoim imieniu Sekretarzowi,
    podejmuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznacza inne osoby do podejmowania tych czynności,
    wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Wójt może upoważnić innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu powyższych decyzji,
    wykonuje inne zadania zastrzeżone dla Wójta przez przepisy prawa, niniejszy Regulamin oraz uchwały Rady.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres e-doręczenia : 
AE:PL-89266-33934-JCFVI-16
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
/UG_Gronowo_Elblaskie/skrytka
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 
 

Godziny Przyjęć interesantów:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 15:00
środa  od godz. 7:00 do 16:00
piątek od godz. 7:00 do 14:00
 
Kasa czynna :
poniedziałek,wtorek,czwartek,piątek
od godziny 08:00 do 13:00
środa
od godziny 09:00 do 14:00
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140