Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńGOPS

Dodatek osłonowy

 
17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Dodatek osłonowy stanowi
kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny
energii, gazu i żywności.
Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
● Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej
dochód nie przekroczy 2100 złotych,
● Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie
przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
● Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie
przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
● Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że
dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
 
 
 
*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania –
wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania
gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz
powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na
paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej
ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej
ewidencji emisyjności budynków.
Zasada złotówka za złotówkę
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę.
Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium
dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna
kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?
Wnioski będzie można składać:
– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31
października 2022 r.
– tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r:
Formularz wniosku o dodatek osłonowy można pobrać ze strony oraz w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim (pokój nr 5).
W druk wniosku wpisując adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres
poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.
W przypadku pytań lub wątpliwości można kontaktować się z GOPS w Gronowie Elbląskim
pod numerem telefonu: 55-231-56-10 wew. 13 lub 507-161-886.
Ośrodek jest czynny w poniedziałek, wtorek oraz czwartek w godz. 7.00 - 15.00; w środę w
godz. 7.00 - 16.00 oraz w piątek w godz. 7.00 - 14.00. Prosimy pamiętać o zachowaniu
reżimu sanitarnego i zakładanie maseczki ochronnej na usta i nos podczas wizyty w
Ośrodku.
Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w
2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o
wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym
przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022
r.
Ważna informacja:
Zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym w związku
z art. 411 ust. 10k ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wysokość
przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych:
a) w 2020 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r.
do dnia 31 lipca 2022 r.,
b) w 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r.
do dnia 31 października 2022 r.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres e-doręczenia : 
AE:PL-89266-33934-JCFVI-16
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
/UG_Gronowo_Elblaskie/skrytka
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 15:00
środa  od godz. 7:00 do 16:00
piątek od godz. 7:00 do 14:00
 
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140