Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńGOPS

Wniosek o dodatek węglowy

Wnioski o dodatek węglowy
12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
Dodatek ten wynosi 3000,00 zł.
Dodatek przysługuje bez względu na kryterium dochodowe dla gospodarstwa domowego jednoosobowego oraz gospodarstwa domowego wieloosobowego.
Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.
Dodatek węglowy będzie wyłączony spod egzekucji i zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie trzeba go będzie także uwzględniać przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu.
Wnioski należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim lub  za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP.
WAŻNE: Celem ułatwienia mieszkańcom Gminy Gronowo Elbląskie możliwości składania wniosków o dodatek węglowy informuję, że na początku przyszłego tygodnia opublikowany zostanie harmonogram dyżurów pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w poszczególnych świetlicach wiejskich na terenie Gminy.
Wójt Gminy
Marcin Ślęzak
 

Warsztaty Kulinarne

Dodatek węglowy 3000 zł

W związku z licznymi pytaniami odnośnie projektowanej ustawy o dodatku węglowym: „3000 zł dla każdego gospodarstwa domowego, którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe”.
Uprzejmie informujemy, że przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy ruszy z chwilą wejścia w życie ustawy.
 
Dopiero po zakończeniu procesu legislacyjnego, będzie można realizować przyjmowanie wniosków, weryfikację i późniejszą wypłatę.
 
W dniu 22 lipca 2022 r. Sejm zaakceptował projekt ustawy, teraz wymagane jest stanowisko Senatu RP i podpis Prezydenta RP aby ustawa weszła w życie.
 
Po wejście w życiu ustawy na stronie internetowej gminy zostanie umieszczona stosowna informacja o możliwości składania przedmiotowych wniosków jak również zostanie zamieszczony wzór wniosku.
 

Gotuj Z Nami

Wypoczynek Latem

 
 
 
czytaj dalej

Wypłaty Dodatku Osłonowego

Pomoc Żywnościowa

Wykaz produktów pomocy żywnościowej w maju 2022 roku: koncentrat, powidła, makaron, mleko, szynka drobiowa oraz szynka wieprzowa.
 
 

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2022

Wypłaty dodatku osłonowego

XXIV Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny


 
1 2 3 4 5 6