Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńGospodarka Odpadami

harmonogramu odbioru odpadów

Po co nam plastik i jak przywracać go do obiegu 13 razy skuteczniej?

Materiał edukacyjny
Warszawa, 16 stycznia 2024 r.
 
 
Kontakt
Plastics Europe Polska
Weronika Wertelecka
Communications Manager
Kom.+48 604 289 848
weronika.wertelecka@plasticseurope.org
 
 
Po co nam plastik i jak przywracać go do obiegu 13 razy skuteczniej?
Szkodliwy wpływ na zdrowie, zatruwanie planety, ryzyko wysokich mandatów, a nawet aresztu – to jeszcze nie wszystkie argumenty, które powinny nas zniechęcać do spalania plastikowych śmieci w domowych paleniskach. Odpady te, zamiast trafić do pieca, w przeważającej mierze mogłyby zostać poddane przetworzeniu, np. recyklingowi, i być ponownie wykorzystane w nowych produktach. Oto garść konkretnych faktów i liczb, które wyjaśnią, dlaczego tworzywa sztuczne to zbyt cenny materiał, żeby go marnować, i dlaczego segregacja odpadów naprawdę ma znaczenie.
„Plastik” – czyli co?
czytaj dalej

Przypominamy zasady prawidłowej segregacji odpadów

Harmonogram odbioru odpadów styczeń-czerwiec 2024

W związku z awarią pojazdu firmy KOMA

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ELEKTROŚMIECI

Wzmożony system kontroli jakości segregacji wśród mieszkańców...

UWAGA MIESZKAŃCY! KONTROLE KOMPOSTOWNIKÓW

Informujemy, że od maja 2023 r. pracownicy Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie rozpoczną kontrole przydomowych kompostowników celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika  i kompostowania w nim bioodpadów. Kontrole odbędą się w wybranych punktach adresowych na terenie gminy Gronowo Elbląskie, zgodnie ze złożonymi deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w których mieszkańcy oświadczyli, że posiadają kompostownik.
W przypadku stwierdzenia braku przydomowego kompostownika, braku kompostowania bioodpadów, bądź jeśli właściciel danej nieruchomości uniemożliwi przeprowadzenie oględzin, Wójt Gminy Gronowo Elbląskie
w drodze decyzji stwierdzi utratę prawa do zwolnienia z części opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za posiadanie kompostownika. Ponowne prawo do zwolnienia może przysługiwać po upływie 6 miesięcy
od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Zgodnie z art. 10 ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ) „Kto wbrew złożonej informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów
stanowiących odpady komunalne podlega karze grzywny”.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ELEKTROŚMIECI

 
Informujemy mieszkańców gminy, że od dnia  22 kwietnia 2023 r. (sobota) na terenie Gminy Gronowo Elbląskie rozpocznie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych
i elektrośmieci, która potrwa do momentu, aż wszystkie odpady zostaną zebrane. Zbiórkę przeprowadzi KOMA OLSZTYN Spółka z o. o. w Olsztynie. Odbiór odpadów jest bezpłatny, realizowany w ramach uiszczonej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
czytaj dalej

Jak segregować odpady

 
1 2 3

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres e-doręczenia : 
AE:PL-89266-33934-JCFVI-16
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
/UG_Gronowo_Elblaskie/skrytka
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 
 

Godziny Przyjęć interesantów:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 15:00
środa  od godz. 7:00 do 16:00
piątek od godz. 7:00 do 14:00
 
Kasa czynna :
poniedziałek,wtorek,czwartek,piątek
od godziny 08:00 do 13:00
środa
od godziny 09:00 do 14:00
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140