Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńGospodarka Odpadami

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ELEKTROŚMIECI

Wzmożony system kontroli jakości segregacji wśród mieszkańców...

UWAGA MIESZKAŃCY! KONTROLE KOMPOSTOWNIKÓW

Informujemy, że od maja 2023 r. pracownicy Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie rozpoczną kontrole przydomowych kompostowników celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika  i kompostowania w nim bioodpadów. Kontrole odbędą się w wybranych punktach adresowych na terenie gminy Gronowo Elbląskie, zgodnie ze złożonymi deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w których mieszkańcy oświadczyli, że posiadają kompostownik.
W przypadku stwierdzenia braku przydomowego kompostownika, braku kompostowania bioodpadów, bądź jeśli właściciel danej nieruchomości uniemożliwi przeprowadzenie oględzin, Wójt Gminy Gronowo Elbląskie
w drodze decyzji stwierdzi utratę prawa do zwolnienia z części opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za posiadanie kompostownika. Ponowne prawo do zwolnienia może przysługiwać po upływie 6 miesięcy
od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Zgodnie z art. 10 ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ) „Kto wbrew złożonej informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów
stanowiących odpady komunalne podlega karze grzywny”.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ELEKTROŚMIECI

 
Informujemy mieszkańców gminy, że od dnia  22 kwietnia 2023 r. (sobota) na terenie Gminy Gronowo Elbląskie rozpocznie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych
i elektrośmieci, która potrwa do momentu, aż wszystkie odpady zostaną zebrane. Zbiórkę przeprowadzi KOMA OLSZTYN Spółka z o. o. w Olsztynie. Odbiór odpadów jest bezpłatny, realizowany w ramach uiszczonej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
czytaj dalej

Jak segregować odpady

 

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami

 
 
 
OD 1 KWIETNIA 2023 R. ZMIANIE ULEGNĄ WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 
W związku z uchwaleniem nowej Uchwały nr XLV/285/2023 Rady Gminy Gronowo Elbląskie dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zmianie uległy stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Stawka podstawowa za odpady od osoby od
1 kwietnia 2023 r. będzie wynosiła 33 zł miesięcznie.
 
 Właściciele budynków jednorodzinnych mogę skorzystać z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeśli kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku. Ulga wynosi 2 zł od osoby miesięcznie.
 
 1. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji
  (iloczyn nowej stawki opłaty i liczby osób podanych w deklaracji zamieszkujących daną nieruchomość).
 2. Powyższe zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.
 3. Mieszkańcy nie maja obowiązku składania nowych deklaracji!
Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (kompostowanie/ brak kompostowania) lub zmiany innych danych.
 1. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu i sposobu płatności, tj.
I          kwartał do 15-go marca
II         kwartał do 15-go maja
III       kwartał do 15-go września
IV       kwartał do 15-go listopada
na indywidualny numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Gminy.
 
ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE STAWKI ZOSTANĄ DOSTARCZONE DLA MIESZKAŃCÓW PRZEZ PRACOWNIKA URZĘDU LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Informacja o pojemnikach na popiół

Zakup węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców gminy

Szanowni Mieszkańcy!
W związku z tym, że  od dziś (tj. 30 listopada 2022 r.) można w naszym Urzędzie Gminy składać wnioski na zakup węgla po preferencyjnych cenach, przedstawiamy Państwu procedurę krok po kroku w jaki sposób będzie odbywała się jego dystrybucja.
 1. Złożenie w Urzędzie gminy w Gronowie Elbląskim wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego  (wzór wniosku do pobrania w załączniku bądź osobiście do pobrania w budynku Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie z siedzibą ul. Łączności 3 , 82-335 Gronowo Elbląskie)
 2. Po uzyskaniu informacji o pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku, osoba uprawniona winna dokonać wpłaty należności na nr konta 94 8300 0009 0091 2055 2000 0160 lub w kasie Urzędu Gminy
 3. W tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko oraz adres WNIOSKODAWCY.
 4. Z dowodem opłaty należy udać się do Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim (pokój nr 13) celem uzyskania  Zaświadczenia uprawniającego do odbioru węgla preferencyjnego.
 5. Gmina Gronowo Elbląskie przekazuje informacje o dokonaniu opłaty do Terminalu Portowego Elbląg Sp. z o.o.
 6. Terminal Portowy Elbląg Sp. z o. o. skontaktuje się z osobami, które dokonały opłaty celem umówienia się na dostawę węgla.
 7. Przy odbiorze węgla otrzymane ZAŚWIADCZENIE należy przekazać pracownikowi Terminal Portowy Elbląg sp. z o.o.
 
Dystrybucję węgla na terenie Gminy Gronowo Elbląskie prowadzi:
Terminal Portowy Elbląg Sp. z o.o. ul. Radomska 5-7, 82-300 Elbląg
Cena paliwa stałego (bez względu na frakcje) wynosi:
 • 1 890,00 zł za 1000 kg;
 • 2 835,00 zł 1500 kg;
 • 945,00 zł 500 kg.

Harmonogram Zabudowa Wielorodzinna

1 2 3

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
UG_Gronowo_Elblaskie
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 15:00
środa  od godz. 7:00 do 16:00
piątek od godz. 7:00 do 14:00
 
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140