Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńBudownictwo i Drogownictwo

Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Karczowiska Górne.

Z początkiem października zostały zakończone prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Karczowiska Górne. Zadanie zostało zrealizowane w ramach udzielonej bezzwrotnej pomocy finasowej udzielonej przez Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa odział Terenowy w Olsztynie
Zakres zadania inwestycyjnego polegał na przebudowie części drogi o nawierzchni betonowej (płyty JOMB) w miejscowości Karczowiska Górne położonej na działkach  87, 88, 297, 298 obręb Karczowiska Górne. 
 
W celu wykonania przedmiotu opracowania konieczne jest wykonanie robót budowlanych drogowych poprzez:
  •  wykonanie nowej bitumicznej jezdni z warstwą ścieralną dla kategorii ruchu KR1 SMA 16 JENA gr. 5cm, o szer. 4,50m
  •  poprawę geometrii skrzyżowania z droga powiatową,
  •  regulację łuków drogi gminnej,
  •  wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej na istniejących zjazdach,
  •  renowację istniejących rowów odwodniających,
  •  remont istniejącego przepustu bet. fi 80 poprzez jego wydłużenie o 2m,
  •  wymianę istniejącego oznakowania pionowego

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

11Galeria zdjęć: Karczowiska 2022

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
UG_Gronowo_Elblaskie
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 15:00
środa  od godz. 7:00 do 16:00
piątek od godz. 7:00 do 14:00
 
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140