Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńZagospodarowanie Przestrzenne

Kolejne obszary do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego!

31 marca 2021 roku  się XXIV Sesja Rady Gminy Gronowo Elbląskie, na której podjęto kolejną  uchwałę o zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Kopanka Pierwsza.  Zmiana MPZP w tej miejscowości będzie obejmowała tylko fragment obszaru, ale jest to bardzo ważny obszar dla rozwoju miejscowości. Prace nad opracowaniem nowego planu będą prowadzone równocześnie z pracami dotyczącymi opracowania planu dla miejscowości Jegłownik.
Uchwała zmieniająca plan w miejscowości Jegłownik została podjęta w 2018, jednak na sytuację związana z planami przebudowy drogi krajowej nr 22 nie było możliwości przeprowadzenia prac planistycznych.  Wójt Gminy Gronowo Elbląskie Pan Marcin Ślęzak przez cały czas prowadził intensywne rozmowy i ustalenia z GDDKiA w Olsztynie na temat określenia szczegółów planowanej przebudowy DK22 na obszarze gminy.  W 2020 roku nie określony był jeszcze konkretny przebieg drogi krajowej, rozważano dwie opcje: tzw. „prostowanie zakrętów” oraz budowa obwodnicy Jegłownika.
W 2021 roku  Minister Infrastruktury zatwierdził program inwestycyjny budowy obwodnicy Jegłownika. Z informacji Ministerstwa Infrastruktury wynika, że budowa obwodnicy Jegłownika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 22 ma na celu zastąpienie niedostosowanego do nośności 11,5 t/oś odcinka drogi. Obwodnica powstanie po nowym śladzie. W ramach zadania wybudowane zostanie jedno skrzyżowanie, dwa obiekty mostowe oraz oświetlenie drogowe. Planowana jest również budowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Zadanie stanowi część programu wzmocnienia DK22 na całym odcinku przebiegającym przez województwo warmińsko–mazurskie. Projekt przewidziano do realizacji w latach 2024–2028.  Podjęcie decyzji o przebiegu drogi krajowej nr 22 pozwoliło Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie na kontynuację prac planistycznych w Jegłowniku.
Link do pisma Ministra w sprawie budowy obwodnicy.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres e-doręczenia : 
AE:PL-89266-33934-JCFVI-16
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
/UG_Gronowo_Elblaskie/skrytka
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 15:00
środa  od godz. 7:00 do 16:00
piątek od godz. 7:00 do 14:00
 
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140