Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńZagospodarowanie Przestrzenne

Wyłożenie projektów planów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Fiszewo oraz Karczowisk Górnych

Szanowni Państwo ,
z przyjemnością informujemy iż Gmina Gronowo Elbląskie znajduje się już na końcowym etapie uzgadniania zmian nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowościach Karczowiska Górne (etap II) oraz Fiszewo. W dniach od w dniach od 16 kwietnia 2021 r. do 12 maja 2021 r. miało miejsce wyłożenie do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
1. Karczowiska Górne (uchwała Rady Gminy Gronowo Elbląskie NR XIII/75/2019 dnia 30 grudnia  2019r);
 2. Fiszewo - działka nr 21/108, obręb geodezyjny Fiszewo, gm. Gronowo Elbląskie (uchwała Rady Gminy Gronowo Elbląskie Nr X/57/2019 z dnia 25 września  2019r.)
 
W dniu 10 maja odbyła się również dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach planów miejscowych.  W debacie uczestniczyli  Wójt Gminy Pan Marcin Ślęzak, urbaniści „tworzący” MPZP oraz pracownicy urzędu. W czasie debaty publicznej nie zgłosiła się żadna osoba chcąca wnieść uwagi do wyłożonych Miejscowych Planów. Do projektów MPZP nie zostały  wniesione uwagi, chodź zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. W dalszym ciągu uwagi można wnosić na piśmie do Wójta Gminy Gronowo Elbląskie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2021 r.
O dalszych poczynaniach będziemy informować w kolejnych postach! Poniżej znajduje się link do projektów w/w Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: wyłożenie planu Karczowiska i Fiszewo

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres e-doręczenia : 
AE:PL-89266-33934-JCFVI-16
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
/UG_Gronowo_Elblaskie/skrytka
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 
 

Godziny Przyjęć interesantów:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 15:00
środa  od godz. 7:00 do 16:00
piątek od godz. 7:00 do 14:00
 
Kasa czynna :
poniedziałek,wtorek,czwartek,piątek
od godziny 08:00 do 13:00
środa
od godziny 09:00 do 14:00
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140