Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńProgramy Rządowe

Aktywna tablica – Edycja 2022 r.

Wójt Gminy Gronowo Elbląskie Marcin Ślęzak podpisał umowę nr 531.4.25.2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Krzysztofa Marka Nowackiego – Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 ,,Aktywna tablica”. W ramach tego programu na zakupione zostaną  pomoce dydaktyczne i do terapii   do Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Zespole Szkół w Jegłowniku oraz do Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Zespole Szkół w Gronowie Elbląskim
Gmina Gronowo Elbląskie w ramach zawartej umowy otrzyma dotację celową w kwocie 70.000,00 zł. Na realizacje tego zadania Gminy zapewnia wkład własny w wysokości co najmniej 20 % kosztów realizacji zadania.tj. 17.500,00 zł
Termin realizacji umowy: 31 grudzień 2022 r.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
UG_Gronowo_Elblaskie
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 15:00
środa  od godz. 7:00 do 16:00
piątek od godz. 7:00 do 14:00
 
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140