Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńDostępność

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim zobowiązuje się zapewniać stała dostępność strony internetowej www.gminagronowo.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego : http://www.gminagronowo.pl
 
 Data publikacji strony internetowej: 2019.12.13.
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej:
  • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • część multimediów i dokumentów publikowanych na stronie nie są dostosowane do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo
  • strona internetowa w swoich zakładkach (podstronach) odwołuje się do zewnętrznych źródeł, linków
 
Oświadczenie sporządzono w dniu 2021.03.22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Wrzesiński,  p.wrzesinski@gminagronowo.pl . Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 55 231 56 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
 
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl)
 
Dostępność architektoniczna
 
Budynek Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim ul. Łączności 3,
82-335 Gronowo Elbląskie
 
 
Opis dostępności wejścia do budynku
Do budynku prowadzi wejście od strony ulicy Łączności, do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo dla osób niewidomych i słabowidzących. Wejście jest zabezpieczone za pomocą elektrozamka, w przedsionku znajduję się domofon wraz z wykazem numerów wewnętrznych, przed wejściem do Urzędu zamontowany jest dzwonek, przy pomocy którego można przywołać osobę, która otworzy drzwi.
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Korytarz na parterze jest dostępny. Wózkiem można bezpośrednio dojechać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Stanu Cywilnego, Sekretariatu Urzędu Gminy.
Schody są oznaczone. Nie można wjechać wózkiem na wyższe kondygnacje.
Nie ma windy na wyższe piętra. Istnieje jednak możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem za pomocą systemu e-Urząd, telefonicznie lub za pomocą dostępnego domofonu, który pracuje na wyższych piętrach i, gdy zaistnieje taka potrzeba, będzie do dyspozycji interesanta w tymczasowym Biurze Obsługi Interesanta.
Opis innych dostosowań takich, jak na przykład: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne
Główne wejście do budynku od strony ulicy Łączności wyposażone jest w podjazd dla wózków. Nie ma pętli indukcyjnej, toaleta nie jest dostosowana do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma też oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami
Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed budynkiem Urzędu Gminy – wjechać można od ulicy Łączności. Miejsce postojowe jest oznaczone oraz w całości dostosowane
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Urzędzie nie mają możliwości skorzystania z usług tłumacza
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres e-doręczenia : 
AE:PL-89266-33934-JCFVI-16
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
/UG_Gronowo_Elblaskie/skrytka
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 
 

Godziny Przyjęć interesantów:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 15:00
środa  od godz. 7:00 do 16:00
piątek od godz. 7:00 do 14:00
 
Kasa czynna :
poniedziałek,wtorek,czwartek,piątek
od godziny 08:00 do 13:00
środa
od godziny 09:00 do 14:00
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140