Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńDostępność

ZARZĄDZENIE NR18/0G/2020 Wójta Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności

 
 
ZARZĄDZENIE NR18/0G/2020
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności
 

 
Na podstawie art.14 ust.l ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.poz.1696 ze zmianami) zarządzam co następuje:
§ 1. Wyznaczam Pana Łukasza Skrzypińskiego - Kierownika Zespołu ds. Rozwoju Gospodarczego do pełnienia funkcji Koordynatora do Spraw Dostępności zwanym dalej „Koordynatorem’ ’.
§ 2.1 .Do zadań Koordynatora należy w szczególności:
1)     wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Gminy Gronowo Elbląskie;
2)      przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
3)      monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych Gminy Gronowo Elbląskie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
2.Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Gronowo Elbląskie do udzielenia niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatora w zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.
§3. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gronowo Elbląskie oraz Koordynatorowi.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres e-doręczenia : 
AE:PL-89266-33934-JCFVI-16
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
/UG_Gronowo_Elblaskie/skrytka
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 
 

Godziny Przyjęć interesantów:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 15:00
środa  od godz. 7:00 do 16:00
piątek od godz. 7:00 do 14:00
 
Kasa czynna :
poniedziałek,wtorek,czwartek,piątek
od godziny 08:00 do 13:00
środa
od godziny 09:00 do 14:00
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140