Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Pozostałe aktualności

Badanie tomografii komputerowej

  • 01-04-2021
 
Kto może skorzystać z programu?

Osoby w wieku 55-74 lat, długotrwale palące tytoń, u których okres abstynencji jest nie dłuższy niż 15 lat.

Osoby w wieku 50-74 lat, długotrwale palące tytoń, u których okres abstynencji tytoniowej jest nie dłuższy niż 15 lat oraz wykazują jeden dodatkowy czynnik ryzyka:
- ekspozycję zawodową na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadzę,
- ekspozycję na radon,
- indywidualną historię zachorowania na raka: w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego,
- występowanie raka płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia,
- choroby płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF)
Zgłaszać się można:
  • mailowo:
  • telefonicznie: 
+48 58 349 36 86
Więcej informacji na stronie Programu:

https://uck.pl/news/uck-walczy-z-chorobami-pluc.html
https://zbadajswojepluca.uck.pl

W załączeniu plakat z podstawowymi informacjami o Programie, do wywieszenia lub publikacji.
 
W razie pytań jestem do dyspozycji.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją