Wersja archiwalna serwisu dostępna jest pod adresem http://www.canea-new.home.pl/gminagronowo.pl/

Pozostałe aktualności

Dofinansowanie dla firm w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych

  • 19-11-2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ramowy program webinarium
 
„Dofinansowanie dla firm w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych”
 
Termin:
08.12.2021 r.
 
 
Miejsce spotkania:
Platforma on-line
(uczestnik otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie zakwalifikowania się oraz zaproszenie do udziału w webinarium)
 
 
 
Godziny
Zakres ramowy spotkania
 
10:00 – 10:05
 
Przywitanie uczestników. Omówienie spraw organizacyjnych.
Wprowadzenie w tematykę spotkania.
10:05– 10:15
Przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych
Funduszy Europejskich.
10:15 – 10:55
 
Przegląd projektów mających na celu dofinansowanie szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 
10:55 – 11:00
Podsumowanie i zakończenie spotkania.
 
 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne webinarium:
„Dofinansowanie dla firm w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych ”
Spotkanie adresowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców i ich pracowników zainteresowanych pozyskaniem informacji na temat podniesienia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach i innych formach kształcenia.
Termin: 8 grudnia 2021 r. w godzinach 10:00 – 11:00.
Miejsce: platforma on-line.
Formularz zgłoszeniowy oraz agenda spotkania dostępne są na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl
(w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach)
Dodatkowe informacje można uzyskać w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Elblągu przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, telefon: 55 620 09 13/14/16.
Serdecznie zapraszamy!
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją