Wersja archiwalna serwisu dostępna jest pod adresem http://www.canea-new.home.pl/gminagronowo.pl/

Pozostałe aktualności

T E R A P E U T A OD U Z A L E Ż N I E Ń

  • 13-01-2022
I N F O R M A C J A
 
T E R A P E U T A  OD  U Z A L E Ż N I E Ń
 
Punkt konsultacyjny - sala nr 23 urzędu gminy
 
przyjmuje w pierwszy i trzeci poniedziałek  miesiąca 2022 roku w godz. od 1300 do 1600.
 
                                                                                                               
                                                                                           Aleksander Lewicki
                                                                                      Przewodniczący  GKRPA

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją