Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Pozostałe aktualności

Uchwalono budżet Gminy Gronowo Elbląskie na 2023 rok

  • 19-01-2023
Dnia 28 grudnia 2022 roku w tut. Urzędzie Gminy odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy Gronowo Elbląskie, na której Rada Gminy uchwaliła budżet Gminy na 2023 rok. Wraz z uchwałą budżetową Radni uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2040. Projekty w/w uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną  Izbę Obrachunkową w Olsztynie.
W kolejnej części Sesji Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Dorosz oraz Wójt Gminy Gronowo Elbląskie Pan Marcin Ślęzak w imieniu własnym i mieszkańców Gminy podziękowali dr Marcinowi Kazimierczuk Zastępcy Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, bryg. Łukaszowi Kochan Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz Panu Michałowi Gzowskiemu Rzecznikowi Lasów Państwowych za wsparcie oraz aktywne zaangażowaniew działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju Gminy Gronowo Elbląskie.
Podziękowania otrzymała również Pani Bogusława Dudek za pełnienie funkcji Sołtysa Wsi Gajewiec.
            Wójt Gminy Gronowo Elbląskie złożył także serdeczne podziękowania Radnym Gminy, Skarbnikowi Gminy oraz wszystkim pracownikom tut. Urzędu Gminy za przygotowanie i zatwierdzenie budżetu na rok 2023, co pozwoli na przystąpienie do działań i realizacji zadań inwestycyjnych wraz z początkiem Nowego Roku.
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją