Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Pozostałe aktualności

II nabór na uzyskanie rekomendacji miejsca przyjaznego rowerzystom

  • 19-01-2023
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż 17.01.2023 r. decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego został ogłoszony II nabór na uzyskanie rekomendacji miejsca przyjaznego rowerzystom (MPR) w województwie warmińsko-mazurskim.  Niniejszy  system jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby odbiorców
szlaku - rowerzystów, dla których jednolite i porównywalne zasady rekomendacji obiektów na trasach rowerowych są istotnym wyznacznikiem jakości produktu turystycznego. Celem Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom jest rozwój i promocja MPR oraz podnoszenie jakości świadczonych usług na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Nabór w ramach Rekomendacji kierowany jest do wszystkich podmiotów zainteresowanych uzyskaniem rekomendacji MPR prowadzących działalność/posiadających obiekt na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (obiektów noclegowych, atrakcji turystycznych, obiektów gastronomicznych, informacji turystycznych oraz pozostałych obiektów usługowych).
Podstawą zgłoszenia jest spełnienie wymagań określonych w regulaminie Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom oraz poprawne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia (więcej informacji pod linkiem: https://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/rowerowe-warminsko-mazurskie/8157-miejsca-przyjazne-rowerzystom-ii-nabor).
Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie niniejszej informacji wśród podmiotów prowadzących działalność na terenie Państwa jednostki administracyjnej.
 
 
Z poważaniem
 
Ewelina Kuper-Pińska
 
Departament Turystyki i Sportu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją