Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Pozostałe aktualności

XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci

  • 06-02-2023
Uprzejmie informujemy, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców wsi oraz konieczność upowszechnienia wiedzy o zasadach bhp w gospodarstwie rolnym, organizuje XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci. Tegoroczna edycja naszego Konkursu została ogłoszona pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.
Celem naszego Konkursu jest promowanie wśród dzieci z terenów wiejskich prawidłowych nawyków i zachowań podczas pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu  czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.
Oddział Regionalny KRUS w Olsztynie serdecznie zaprasza wszystkich uczniów Szkoły do udziału w Konkursie. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez ucznia dwuwymiarowej pracy plastycznej na temat popularyzowania zasad prawidłowego stosowania niebezpiecznych substancji w gospodarstwie rolnym. Praca może być wykonana dowolną techniką, ale w obowiązkowym formacie A-3, z materiałów trwałych gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Pracę należy trwale opisać na odwrocie imieniem
i nazwiskiem uczestnika Konkursu i przesłać z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (załącznik do regulaminu).
Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim oraz centralnym (ogólnopolskim). Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0 – 3, II grupa – klasy 4 – 8. Laureaci poszczególnych etapów uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi, ponadto najciekawsze prace zamieszczone zostaną w materiałach prewencyjnych KRUS. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o warunkach i sposobie przekazania nagród.
Prace konkursowe należy dostarczyć do 31 marca 2023 r. do Oddziału Regionalnego lub najbliższej Placówki Terenowej KRUS osobiście lub drogą pocztową.
Regulamin Konkursu oraz szczegółowe informacje o Konkursie znajdą Państwo na stronie internetowej Kasy: www.krus.gov.pl.
Zapraszamy do udziału!!!!
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją