Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Pozostałe aktualności

.. konkurs o nagrodę Marszałka Województwa ..

  • 24-05-2023
Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego organizuje konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn. Laur Agrobiznesu – 2023. https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/8271-laur-agrobiznesu-2023-przyjmowanie-zgloszen
 
Konkurs ma przybliżyć społeczeństwu niepodważalne atuty rolnictwa, rybactwa, agrobiznesu wytwarzającego żywność stanowiącą mocne strony naszego regionu.
 
Celem konkursu, jest wyróżnienie najbardziej aktywnych osób związanych zawodowo z rolnictwem, rybactwem, sektorem rolno-spożywczym funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym przedsiębiorców/osób z otoczenia rolnictwa wyróżniających się doskonałą organizacją gospodarowania, stosowaniem nowoczesnych technologii przy zachowaniu zasad ochrony środowiska przyrodniczego, ponadprzeciętną aktywnością zawodową we wskazanym obszarze, charakteryzujących się wysokim poziomem produkcji rolniczej lub wytwarzania wysokiej jakości rolniczych surowców żywnościowych i żywności.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją