Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Pozostałe aktualności

PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne Partner Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie

  • 02-11-2023
PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne Partner Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie
Biblioteka Publiczna Gminy Gronowo Elbląskie  zrealizowała projekt  w ramach kolejnej edycji programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 20 tys. złotych zostały zakupione meble tj. krzesła i stoły dla naszych Świetlic Wiejskich w Fiszewie i w Karczowiskach Górnych. Projekt sprawił, że świetlice mogą lepiej służyć społeczności lokalnej, co w bezpośredni sposób przyczyni się do poprawy jakości życia na obszarze wiejskim oraz warunków sprzyjających aktywności społecznej mieszkańców.
 „Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu.
Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją