Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Pozostałe aktualności

Śmieci nie do pieca!

  • 07-02-2024
W związku z trwającym okresem grzewczym przypominamy mieszkańcom Gminy, iż obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ W PIECACH DOMOWYCH!
         Spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne. Zgodnie z ustawą o odpadach spalanie odpadów poza spalarniami odpadów jest zagrożone karą aresztu lub grzywny.
 
Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy naszej Gminy coraz częściej zwracają uwagę na to czym palą sąsiedzi. W piecu domowym nie wolno palić śmieci. Bezwzględny zakaz palenia w piecach obejmuje: plastikowe pojemniki i butelki po napojach, zużyte opony, inne odpady z gumy, przedmioty z tworzyw sztucznych, elementy drewniane pokryte lakierem, sztuczne skóry, opakowania
po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin, opakowania po farbach i lakierach, pozostałości farb i lakierów, plastikowe torby z polietylenu, papier bielony związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.
Zgodnie z  Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gronowo Elbląskie, odpady należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach oraz workach do segregacji odpadów. Ponadto mieszkańcy gminy mają do dyspozycji Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu, ul. Mazurska 42, 82-300 Elbląg.
Na wskazanych obiektach można bezpłatnie oddać m.in. odpady wielkogabarytowe, opony, elektrośmieci i inne odpady problemowe.
Domowe piece i kotłownie nie są przystosowane do spalania odpadów, gdyż posiadają zbyt niską temperaturę spalania  i w rezultacie wytwarzają trujące substancje gazowe, m.in. tlenek węgla i azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór,  rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami. itp.  Omawiane substancje uszkadzają płuca, drażnią drogi oddechowe a także powodują wzrost zachorowań na choroby układu oddechowego, alergie i nowotwory. Spalając odpady w piecach trujemy siebie, swoich najbliższych, sąsiadów, zwierzęta domowe powietrze, wodę i glebę a więc zanieczyszczamy środowisko, w którym mieszkamy.
Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje również osadzanie się trudno usuwanej sadzy w przewodach kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania komina a w konsekwencji także
do pożaru budynku albo zaczadzenia!
W trosce o zdrowie apelujemy do mieszkańców, aby w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni  dla pieca  materiał  opałowy,  co  przyczyni  się do poprawy jakości  życia  dla Nas 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją