Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Pozostałe aktualności

Cyfrowa gmina – rozwój e-usług w gminie Gronowo Elbląskie. Opis, cel i wartość projektu.

  • 10-01-2020
Przedmiotem projektu jest uproszczenie i zinformatyzowanie procedur zorientowanych na użytkownika w zakresie e-administracji poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania i obsługi mieszkańców i kontrahentów gminy, a także umożliwienie im załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną.
Inwestycja będzie zlokalizowana w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim w gminie Gronowo Elbląskie, we wsi Gronowo Elbląskie przy ul. Łączności 3 na dz. Nr 68, obręb Gronowo Elbląskie, stanowiącej własność gminy.
 
Celem głównym projektu jest umożliwienie mieszkańcom oraz kontrahentom gminy Gronowo Elbląskie korzystanie z nowych e-usług publicznych, które zostaną udostępnione przez urząd pozwalających na przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji administracyjnych całkowicie on-line poprzez wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów i jego integracje z systemami
 
Zidentyfikowane potrzeby i problemy można przełożyć na następujące cele szczegółowe projektu:
 
1) wprowadzenie nowych e-usług
2) elektroniczny system obiegu dokumentów,
3) portal e-usług mieszkańca: Moduł należności, Moduł Biuro, Moduł eusługi
4) portal partycypacji społecznej składający się z modułu e-Konsultacje
5) stworzenie dokumentacji ochrony danych osobowych
6) modyfikacja strony internetowej gminy
7) zakup sprzętu informatycznego

Realizacja powyższych celów pozwoli na wzmocnienie stopnia cyfryzacji gminy Gronowo Elbląskie w zakresie świadczenia e-usług.
 
Będzie to możliwe dzięki wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego front-office -  eUsług-mieszkańca.  Usługi będą spełniały normy wg WCAG 2.0.
 
Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące korzyści społeczno-gospodarcze:
 
- skrócenie czasu obsługi obywatela
- uproszczenie procedur zorientowanych na użytkownika
- monitoring dostępu do różnorodnych danych przez kontrahenta 24h/365 dni
- wdrożenie usług transakcyjnych
- bieżący dostęp do indywidualnych rozliczeń poszczególnych użytkowników,
- bezpieczeństwo mieszkańców gminy
- ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
 
e-Usługi dla mieszkańców i kontrahentów gminy Gronowo Elbląskie są dostępne za pośrednictwem strony internetowej pod adresem https://www.eurzad.gminagronowo.pl
 
Dofinansowanie projektu z UE: 437 144,80 zł
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach działania PPWM.03.01.00 „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją