Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Pozostałe aktualności

Na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  • 28-04-2020
INFORMACJA
 
Na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.Pogotowie to prowadzi m.in. bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy 800-12-00-02.Działa również poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info.
Ponadto w poniedziałki w godz. 1300 - 15 00 można skonsultować się z psychologiem, korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia).
Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym.
 
                                                                                        Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
                                                                                               Alkoholowych w Gronowie Elbląskim 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją