Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Pozostałe aktualności

informuję, że do dnia 24 maja 2020 roku nie ma możliwości otwarcia przedszkoli na terenie Gminy Gronowo Elbląskie

  • 04-05-2020
Szanowni Państwo,
w dniu 29 kwietnia 2020 r. premier Mateusz Morawiecki poinformował na konferencji
prasowej o otwarciu od dnia 6 maja br. żłobków, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Zaznaczył przy tym, że ostateczna decyzja w kwestii otwarcia danej placówki należeć będzie do organu prowadzącego.
Otwarte mogą być tylko instytucje, w których zapewni się realizację wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
W związku z powyższym po konsultacji z dyrektorami Zespołów Szkół w Gronowie Elbląskim i w Jegłowniku informuję,
że do dnia 24 maja 2020 roku nie ma  możliwości otwarcia przedszkoli na terenie Gminy Gronowo Elbląskie.  Decyzja ta  podyktowana jest obowiązkiem spełnienia wytycznych poszczególnych Ministrów i Głównego Inspektora Sanitarnego.Postępowanie zgodnie z ww. wytycznymi wymusza na organie prowadzącym i dyrektorach podjęcie wielu działań przed otwarciem placówki,w szczególności: przygotowania i wdrożenia wielu zmian w zakresie organizacji placówki, ograniczenia liczby dzieci i pomieszczeń placówki(poprzez konieczność wyodrębnienia pomieszczeń na izolację) itp. Nie ma możliwości, aby w tak krótkim czasie przeprowadzić tak poważne przedsięwzięcie.Musimy mieć szczegółowe wytyczne i czas, aby solidnie przygotować się do otwarcia placówek. Bezpieczeństwo dzieci, ich rodziców oraz personelu to dla nas kwestia priorytetowa.Chciałbym podkreślić, że podstawą do podjęcia decyzji o otwarciu przedszkoli jest możliwość zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu w niej dzieci i pracowników.Nie podejmę decyzji o uruchomieniu przedszkoli, jeżeli będzie istniało ryzyko, że wpłynie ona na zdrowie dzieci i ich opiekunów.Chcemy wracać do normalności, ale nie za wszelką cenę, bo mamy ogromne wątpliwości, czy jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo.
                                                                                                                                                                           Wójt Gminy
Gronowo Elbląskie, 04.05.2020 r.                                                                                                                        Marcin Ślęzak

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją