Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Pozostałe aktualności

Informacja

  • 13-05-2020
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza do konsultacji telefonicznych w czasie pandemii koronawirusa.
 
Drodzy mieszkańcy Gminy Gronowo Elbląskie, wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom związanym z obecną sytuacją z COVID-19 umożliwiamy Wam konsultacje telefoniczne z terapeutą w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie.
Na konsultacje zapraszamy wszystkie osoby, które są zaniepokojone bądź dostrzegają problem z używaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych u siebie lub u innych członków rodziny.
Konsultacje i porady będą udzielane w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach od 1400 do 1600 pod nr telefonu 55 231 56 13 w. 47, natomiast w miesiącu maju 2020 roku w dniach 18 i 25.
Na konsultacje można umawiać się na wskazany wyżej nr telefonu od poniedziałku do piątku od godz. 1000 do 1400.
Informujemy, że zainteresowane osoby mogą skorzystać z bezpłatnej aplikacji dla osób z problemem alkoholowym - program ograniczania picia e-pop https://e-pop.pl/#/welcome.
Ponadto na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Pogotowie to prowadzi m.in. bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy  800-12-00-02.
Działa również poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info.Ponadto w poniedziałki w godz. 1300 - 15 00 można skonsultować się z psychologiem, korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia).Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym.
 
                                                                                        Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
                                                                                               Alkoholowych w Gronowie Elbląskim 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją