Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Pozostałe aktualności

Otwarcie przedszkoli i szkół wstrzymane

  • 20-05-2020
Otwarcie przedszkoli i szkół wstrzymane
 
Mimo że, placówki oświatowe zostały dostosowane do nowych wymogów sanitarno-technicznych
i są gotowe na przyjęcie dzieci, Wójt Gminy Gronowo Elbląskie, po uzgodnieniu z Dyrektorami Zespołów Szkół, 
ze względu na znikomą liczbę zgłoszonych dzieci, wstrzymuje uruchomienie zajęć opiekuńczych w  przedszkolach oraz w klasach
I – III szkół podstawowych do 30 czerwca 2020 roku. Powyższe jest również podyktowane troską o komfort dzieci
przebywających w ściśle określonych warunkach koniecznych dla zachowania reżimu sanitarnego.
 
Gronowo Elbląskie, 20.05.2020 r.                              
                                                                             
              

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją