Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Pozostałe aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

  • 14-09-2020
Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących
 przyjęcia projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy
Gminy Gronowo Elbląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
Termin przeprowadzania konsultacji
od 22 września 2020 roku do 12 października 2020 roku.
Więcej informacji dostępnych na stronie www.gminagronowo.pl
w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW – KONSULTACJE
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją