Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Pozostałe aktualności

Gmina Gronowo Elbląskie realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich „ZDALNA SZKOŁA” oraz „ZDALNA SZKOŁA+”

  • 16-11-2020
Gmina Gronowo Elbląskie
realizuje projekty dofinansowane
z Funduszy Europejskich
„ZDALNA SZKOŁA”  oraz „ZDALNA SZKOŁA+”
 
W ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła +” Gmina Gronowo Elbląskie zakupiła 16 komputerów przenośnych za kwotę 50.598,85 PLN. Zakup w całości sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu dofinansowanego z UE wynosi 55.000.00 zł.
Natomiast w ramach projektu  grantowego pn.: „Zdalna Szkoła” Gmina Gronowo Elbląskie zakupiła 18 laptopów  za kwotę 56.923,71. Zakupu dokonano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego intenetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dot. realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.  Całkowita wartość projektu 59.999,58 zł.
 
Celem projektów jest zapewnienie uczniom i nauczycielom dostępu do sprzętu komputerowego, służącego do realizowania nauczania na odległość w okresie czasowego zawieszenia funkcjonowania szkół, poprzez:
a) zakup sprzętu komputerowego (laptopy, słuchawki, mysz komputerowa)
b)użyczenie zakupionego sprzętu komputerowego w okresie czasowego zawieszenia funkcjonowania szkół dla celów realizowania kształcenia na odległość.
Projekty są odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.
Komputery przekazano dyrektorom szkół, dla których Gmina Gronowo Elbląskie jest organem prowadzącym w celu udostępnienia ich do realizacji podstawy programowej w formie zdalnego nauczania.