Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Pozostałe aktualności

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza do konsultacji telefonicznych w czasie pandemii koronawirusa

  • 15-01-2021
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza do konsultacji telefonicznych w czasie pandemii koronawirusa
Drodzy mieszkańcy Gminy Gronowo Elbląskie, wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom związanym z obecną sytuacją z COVID-19 umożliwiamy Wam konsultacje telefoniczne z terapeutą w zakresie uzależnień i przemocy                        w rodzinie.
Na konsultacje zapraszamy wszystkie osoby, które są zaniepokojone bądź dostrzegają problem z używaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych u siebie lub u innych członków rodziny.
Konsultacje i porady będą udzielane w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca       w godzinach od 13:00 do 15:00 pod nr telefonu 55 231 56 13 w. 47, natomiast na konsultacje (telefoniczne i osobiste) można umawiać się na wskazany wyżej nr telefonu od poniedziałku do piątku od godz. 12:00 do 14:00.
Informujemy, że zainteresowane osoby mogą skorzystać z bezpłatnej aplikacji dla osób z problemem alkoholowym – program ograniczania picia e-pop https://e-pop.pl/#/welcome.
Ponadto na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” . Pogotowie to prowadzi m.in. bezpłatny, całodobowy telefon dla osób  doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy  800-12-00-02.
Działa również poradnia e-mailowa:  niebieskalinia@niebieskalinia.info.   Ponadto w poniedziałki w godz.  13:00  -  15:00  można skonsultować  się                     z psychologiem, korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia).     Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby posługujące się  językiem migowym.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gronowie Elbląskim

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją