Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

O Gminie

Gmina Gronowo Elbląskie

 • 04-02-2020
 • Autor: Informatyk
Gmina Gronowo Elbląskie położona jest w zachodniej części województwa Warmińsko-Mazurskiego, pomiędzy Elblągiem (7 km), a Malborkiem (22 km). Poprzez teren gminy leżącej na styku Małych Żuław Malborskich i Żuław Elbląskich biegną ważne szlaki komunikacji drogowej i kolejowej. W skład gminy wchodzi 16 wsi sołeckich. Powierzchnia Gminy wynosi 89,2 km2 w tym, użytki rolne zajmują powierzchnię 7.400 ha. W posiadaniu rolników indywidualnych jest 6,212 ha. Użytki te odwadniane są przez 11 stacji pomp.
STAN MIESZKAŃCÓW GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018r. W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH:
 1. Błotnica – 82
 2. Dworki – 100
 3. Fiszewo – 275
 4. Gajewiec – 69
 5. Gronowo Elbląskie – 1459
 6. Jasionno – 196
 7. Jegłownik – 1285
 8. Karczowiska Górne – 237
 9. Kopanka Druga – 49
 10. Kopanka Pierwsza – 103
 11. Mojkowo – 40
 12. Nogat – 151
 13. Nowy Dwór Elbląski – 135
 14. Oleśno –287
 15. Rozgart – 135
 16. Różany – 99
 17. Szopy – 76
 18. Wikrowo – 136
 19. Wiktorowo – 111
 20. Ogółem 5.045
mapa
Obiekty sakralne:
 1. Kościół pw. Jana Chrzciciela w Gronowie Elbląskim
 2. Kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Jegłowniku.
 3. Kościół pw. Św. Piotra i Pawła w Rozgarcie.
 4. Ruiny Kościoła w Fiszewie.
Obiekty oświaty i kultury:
 1. Zespół Szkół w Gronowie Elbląskim
 2. Zespół Szkół w Jegłowniku.
 3. Biblioteka Publiczna Gminy Gronowo Elbląskie.
 4. Filia Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie
Ochrona zdrowia:
 1. Ośrodek Zdrowia
 2. Filia Ośrodka Zdrowia w Jegłowniku
Komunikacja:
 1. Dworzec PKP w Gronowie Elbląskim
 2. Przystanki PKS
Inne obiekty użyteczności Publicznej:
 1. Poczta w Gronowie Elbląskim
 2. Posterunek Policji w Gronowie Elbląskim
Użytki rolne zajmują powierzchnię 7,400 ha, w tym w posiadaniu rolników indywidualnych 6,212 ha. Użytki te odwadniane są przez 11 stacji pomp.
Gronowo Elbląskie, siedziba władz samorządowych, liczy 1600 mieszkańców. Tereny gminy zaczęto kolonizować już w okresie wczesnego średniowiecza ale najstarsze znane lokacje wsi pochodzą z XIII i XIV wieku. Były to: Fiszewo (1257), Różany (1296), Rozgart (1352), Gronowo Elbląskie (1370). Kolejne wsie powstawały z napływem osadników oraz rozbudową sieci dróg i melioracji. Zachowało się wiele interesujących zabytków godnych obejrzenia, związanych z wielowiekową pracą nad zagospodarowaniem tych ziem. Tuż obok drogi Malbork – Elbląg w miejscowości Szopy znajduje się ciekawej konstrukcji most zwodzony. Inną ciekawostką jest pompa parowa w Różanach. Interesujące są zabytki związane z osadnictwem Mennonitów: zabytkowe cmentarze, interesujący zespół sakralny w Rozgarcie, zagrody holenderskie znajdujące się prawie w każdej wsi oraz unikalny system melioracyjny. Z zabytków sakralnych uwagę zwraca kościół w Jegłowniku oraz wieża gotyckiego kościoła w Fiszewie. Zabytkiem jest również dąb w Gronowie Elbląskim o obwodzie pnia 4 m i wysokości 30 m.
Poprzez tereny gminy, położonej na styku Małych Żuław Malborskich i Żuław Elbląskich wiodą dzisiaj szlaki komunikacji drogowej i kolejowej. Przed wiekami biegł tędy szlak handlowy do słynnej osady Truso, najstarsza droga przez Żuławy. Ciekawostką krajobrazową jest tzw. Wzniesienie Jegłownickie „Żuławska Góra” sięgająca 11,4 m n.p.m. – ostaniec polodowcowy, u którego stóp znajduje się torfowisko stanowiące pozostałości dawnej zatoki Zalewu Wiślanego. Obszar wyniesienia był penetrowany przez starożytnych Rzymian, co potwierdzają znaleziska monet rzymskich.
Na północnym krańcu wzniesienia – w Wikrowie znajdował się malowniczy okazały wiatrak typu holenderskiego, pochodzący z 1855 roku. Dla uzyskania korzystniejszej wysokości usytuowany był na budynku gospodarczym o konstrukcji szkieletowej, Stan obecny obiektu to ruiny po spaleniu.
W obrębie wsi Wikrowo znajduje się największa w kraju depresja 2,43 m p.p.m.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją